Voornemen

Dagelijks worden veel aangiften gedaan door importeurs, maar ook douane-expediteurs. Het komt met enige regelmaat voor dat de Douane redenen ziet om over te gaan tot een correctie van de gegevens na de verificatie van de aangiften. De Douane vordert dan de te weinig betaalde douanerechten na. Voordat de Douane een Uitnodiging tot Betaling (hierna: “UTB”) oplegt, stuurt de Douane een voornemen tot het opleggen van de uitnodiging tot betaling.

U, als schuldenaar, kunt reageren op dit voornemen en zo voorafgaand aan het opleggen van de UTB uw zienswijze op de zaak aan de Douane kenbaar maken. Het is van belang om juist in deze fase goed gemotiveerd te reageren en zo mogelijk navordering af te wenden. Uiteraard kan Customs Knowledge u bijstaan in het opstellen van een reactie op het voornemen. In het verleden zijn reeds diverse navorderingen voorkomen doordat een grondig en goed gemotiveerde reactie op een voornemen door ons is opgesteld.

Copyright © 2019 Customs Knowledge. Zie ook onze Algemene voorwaarden Customs Knowledge BV, Privacy Statement en disclaimer.