Vertegenwoordiging

Als expediteur kunt u gebruik maken van de mogelijkheid om als direct- danwel indirect vertegenwoordiger voor uw klant op te treden. In de eerste variant (komt het meest voor) doet u aangifte op naam en voor rekening van uw klant. In de tweede variant doet u de aangifte weliswaar op eigen naam maar voor rekening van uw opdrachtgever.

Ondanks het bestaan van een standaard (Fenex-) volmacht voor vertegenwoordiging gaat dit in de praktijk vaak mis. Bij een onjuiste of onvolledige volmacht bent u voor de Douane als snel het kind van de rekening: u wordt als aangever beschouwd en krijgt de rekening in de vorm van een UTB. Het is aan u om het tegendeel te bewijzen.

Lees ook over bezwaar– en beroepsprocedures.

Copyright © 2019 Customs Knowledge. Zie ook onze Algemene voorwaarden Customs Knowledge BV, Privacy Statement en disclaimer.