Vergunningen

Zelfs wanneer er (hoge) invoerbelastingen van toepassing zijn, wil dat niet zeggen dat deze ook altijd verschuldigd worden. Er bestaan namelijk diverse mogelijkheden om de betaling van deze rechten te “plannen”. Dit kunt u doen door het aanvragen van vergunningen voor deze regelingen. Zo bestaat bijvoorbeeld de mogelijkheid van tijdelijk invoer waarbij het mogelijk is om goederen tijdelijk binnen de EG te importeren, om ze bijvoorbeeld hier te gebruiken of te gebruiken voor een tentoonstelling en daarna weer uit te voeren.

De mogelijkheden gaan echter verder. Als goederen worden geïmporteerd om hier te worden gerepareerd of met andere goederen te worden geassembleerd, bestaat de mogelijkheid van actieve veredeling. Hierbij hoeven geen invoerrechten te worden betaald voor de goederen die worden “veredeld” en later weer worden uitgevoerd. Een andere afwijkende mogelijkheid is “behandeling onder douanetoezicht” ofwel BOD. Deze regeling wordt toegepast voor goederen die wél in de EG achterblijven, maar waarbij de invoerrechten op het in te voeren en te verwerken product hoger is, dan het invoerrecht op het te verkrijgen product. In zo’n geval betaalt u dus veel lagere invoerrechten. Er zijn dus diverse mogelijkheden om te voorkomen dat u onnodig invoerrechten betaalt.

Copyright © 2019 Customs Knowledge. Zie ook onze Algemene voorwaarden Customs Knowledge BV, Privacy Statement en disclaimer.