Veredeling

Veredeling is er in twee varianten; passieve veredeling en actieve veredeling. Bij passieve veredeling worden goederen uitgevoerd, buiten de EU bewerkt en vervolgens wederingevoerd. Voor meer informatie betreffend passieve veredeling klik hier.

Bij actieve veredeling worden goederen tijdelijk ingevoerd, waarbij er sprake is van schorsing van douanerechten. Vervolgens kunnen deze goederen binnen de EU worden veredeld, bestaande uit een bewerking, verwerking, vernietiging of herstel. De veredelingsproducten kunt u daarna wederuitvoeren. Als u de veredelingsproducten uitvoert, bent u geen invoerrechten verschuldigd. Ook kunt u ervoor kiezen om de veredelingsproducten in het vrije verkeer van de EU te brengen. U bent dan wel invoerrechten verschuldigd. U heeft zelfs – onder voorwaarden – de keuze of u invoerrechten betaalt over de goederen die u onder de regeling actieve veredeling hebt geplaatst of dat u betaalt over de eindproducten. Het proces dat hierbij komt kijken is complex. Bovendien vereist het toepassen van actieve veredeling, naast het aanvragen van de juiste vergunningen, ook een werkwijze die ervoor zorgt dat aan alle verplichtingen en voorwaarden worden voldaan.

Customs Knowledge kan u helpen bij het gehele proces rondom actieve veredeling. Denk hierbij aan het aanvragen van de vergunningen tot uitvoeren van audits om te voorkomen dat u douanerechten moet gaan betalen. Voor meer informatie, neemt u gerust vrijblijvend contact met ons op via info@douaneadvies.nl of 0513-689897

 

Copyright © 2019 Customs Knowledge. Zie ook onze Algemene voorwaarden Customs Knowledge BV, Privacy Statement en disclaimer.