Procederen over classificatie

Door de complexiteit in de classificatie van goederen in de Gecombineerde Nomenclatuur, komt het vaak voor dat er verschil van mening bestaat tussen de douane en de aangever van de goederen of de aanvrager van een BTI. Niet zelden wordt door de douane tijdens controles na invoer het standpunt ingenomen dat de aangegeven goederencode dient te worden gecorrigeerd. Daarnaast komt het ook niet zelden voor dat de goederencode op de BTI afwijkt van de code die de klant heeft aangevraagd. Dit heeft vaak grote financiële gevolgen voor de betrokkenen waarbij enerzijds navorderingen kunnen worden opgelegd en anderzijds meer betaald moet gaan worden voor toekomstige importen. Om de ongunstige gevolgen ongedaan te krijgen moet in de regel worden geprocedeerd. Hierbij moet u denken aan het indienen van een bezwaarschrift bij de douane, maar ook de verdere beroepsprocedures bij de gerechtelijke instanties. Customs Knowledge is uw professionele partner als het om procederen gaat.

Natuurlijk lukt het ons niet altijd om gelijk te krijgen, maar wel in veel gevallen. Als u dat wenst én als wij er ook heil in zien, dan gaan we er echter voor en voeren onze juristen de bezwaar- en beroepsprocedure om alsnog de juiste goederencode vast te kunnen stellen. En daarin zijn we soms wat eigenzinnig en eigenwijs. Maar niet ten onrechte! Wilt u weten waarom, lees dan dit artikel.

Neemt u gerust vrijblijvend contact met ons op.

Copyright © 2019 Customs Knowledge. Zie ook onze Algemene voorwaarden Customs Knowledge BV, Privacy Statement en disclaimer.