Procederen over douanewaarde

Hoe de importeur of expediteur ook zijn best doet, het is niet uitgesloten dat de Douane van mening is dat de douanewaarde niet juist is vastgesteld. Dat kan bij de verificatie van de aangifte worden vastgesteld, maar vaak ook achteraf bij een controle na de invoer (CNI).

Tijdens zo’n controle wordt door de Douane dan vastgesteld dat bepaalde kosten niet in de douanewaarde zijn opgenomen, terwijl die daar wel onderdeel van uit zouden moeten maken. Althans, volgens de Douane. Een dergelijke vaststelling kan grote financiële gevolgen hebben. Als het niet lukt om het eens te worden met de Douane, is procederen vaak de enige mogelijkheid om met zekerheid vast te stellen welke elementen wel en welke elementen geen deel uitmaken van de douanewaarde.

Hierbij moet u denken aan het indienen van een bezwaarschrift bij de douane, maar ook de verdere beroepsprocedures bij de gerechtelijke instanties (Rechtbank, Gerechtshof en Hoge Raad). Customs Knowledge is uw professionele partner als het om procederen gaat. Inmiddels hebben wij veel bezwaarprocedures met resultaat voor onze cliënt afgerond. Of in beroep, hoger beroep of beroep in cassatie is de cliënt alsnog in het gelijk gesteld.

Wilt u weten of wij ook voor u iets kunnen betekenen, neem dan contact met ons op.

Copyright © 2019 Customs Knowledge. Zie ook onze Algemene voorwaarden Customs Knowledge BV, Privacy Statement en disclaimer.