Oorsprong

Wanneer we spreken over oorsprong moet er verschil worden gemaakt tussen de preferentiële en niet-preferentiële oorsprong. De preferentiële oorsprong is van belang wanneer bij in het vrije verkeer brengen lagere douanerechten gelden. De niet-preferentiële oorsprong is in alle andere gevallen van belang. Die andere gevallen zien bijvoorbeeld op de situaties waarbij de bepaling van antidumpingheffingen en andere handelspolitieke maatregelen van toepassing zijn.

Om vast te stellen dat de oorsprong kan worden verleend dient de aangever hiervoor bewijs te leveren in de vorm van certificaten. Deze certificaten worden slechts afgegeven wanneer de betreffende goederen voldoen aan de gestelde oorsprongscriteria. Oorsprong is echter wel een deelgebied van het douanerecht waar nogal veel fout kan gaan. In veel gevallen worden certificaten ten onrechte afgegeven met alle mogelijke (financiële) gevolgen van dien.

Copyright © 2019 Customs Knowledge. Zie ook onze Algemene voorwaarden Customs Knowledge BV, Privacy Statement en disclaimer.