Oorsprong bij uitvoer

De laatste jaren merken we dat de douane meer aandacht besteedt aan de procedures voor het afgeven van certificaten van oorsprong bij uitvoer. Bij afgifte van een oorsprongsbescheid moet aan de oorsprongscriteria worden voldaan. Het is vaak moeilijk om deze criteria te toetsen, waardoor het risico bestaat dat certificaten worden afgeven voor goederen die niet aan de criteria voldoen en dus niet de oorsprong kunnen krijgen.

Dit kan verstrekkende gevolgen hebben voor de imorteur in het land van bestemming en daardoor ook voor de exporteur in het land van uitvoer. Het is van groot belang dat u vooraf vastgesteld wat de juiste oorsprong van de goederen is zodat problemen kunnen worden voorkomen. Customs Knowledge is graag uw partner! Neemt u gerust vrijblijvend contact met ons op. Ook kunnen we samen met u de mogelijkheden bekijken om een aanvraag voor een Bindende Oorsprongsinlichting (BOI) in te dienen, waarbij de criteria door de douane worden getoetst.

Copyright © 2019 Customs Knowledge. Zie ook onze Algemene voorwaarden Customs Knowledge BV, Privacy Statement en disclaimer.