Oorsprong bij invoer

Certificaten van oorsprong die bij invoer worden overgelegd zijn afgeven door of namens de exporteur in het land van oorsprong. Dit betekent dat de importeur in de Europese Gemeenschap doorgaans afgaat op de juistheid van de aangeleverde certificaten en ook niet of nauwelijks invloed kan uitoefenen op het proces van afgifte van deze certificaten. Bij de invoer wordt praktisch altijd preferentie geclaimd indien het certificaat een EUR 1 of Form A betreft.

In het geval dat achteraf wordt vastgesteld dat dit bescheid niet kan dienen voor een preferentieel recht, worden de rechten alsnog nagevorderd. Wij hebben in veel situaties kunnen voorkomen dat UTB´s werden opgelegd en daar waar dit wel het geval was hebben we in procedures bij de rechtbank en andere instanties de UTB´s van tafel gekregen.

Copyright © 2019 Customs Knowledge. Zie ook onze Algemene voorwaarden Customs Knowledge BV, Privacy Statement en disclaimer.