Onze referenties

Accell Group N.V., Marcel Reekers

Vanuit een informatie en risk control perspectief zijn we erg blij met het Customs Compliance Platform, welke ons van “up to date” informatie voorziet en ons in staat stelt interactief met onze operating companies daarover contact te hebben, zonder lange wetteksten te moeten doornemen.

Océ Technologies B.V., Hans Driessen (Manager Indirect Tax)

Customs Knowledge heeft een verkennend onderzoek uitgevoerd om vast te stellen of Océ binnen de diverse douaneprocessen voldoende in control is. Daarbij werd ook ruim aandacht besteed aan de GPA, de AEO-status en export compliance. Zij hebben op doeltreffende wijze en binnen kort tijdsbestek een goed beeld kunnen geven van de stand van zaken en geen grote tekortkomingen vastgesteld.

Ook heeft Customs Knowledge een training gegeven over de wijzigingen van het Douanewetboek van de Unie, specifiek op ons bedrijf afgestemd. Bart Boersma was in staat om de cursus zelfs prima in het Duits te geven en de training bestond uit een uitstekende presentatie. Ook was er voldoende tijd voor discussie en interactie. De training is door onze medewerkers zeer goed ontvangen en iedereen is weer compleet up to date.

F. Loendersloot Internationale Expeditie B.V., Jeroen UijtdeHaag

Loendersloot Internationale Expeditie B.V. is gespecialiseerd in opslag- en expeditiewerkzaamheden in relatie tot accijnsgoederen. Het goederenassortiment betreft voornamelijk alcoholhoudende dranken.

Het goederenpakket, de werkzaamheden en vergunningen die daar bij horen, vragen om een goed ingeregeld proces. Customs Knowledge heeft ons in dit opzicht geassisteerd met het verkrijgen van onze AEO-vergunningen, alsmede met het opstellen en implementeren van bij de AEO-status behorende procedures en interne controles; het zogenoemde AEO-Control Framework (AEO-CF).

Het AEO-CF is inmiddels geïmplementeerd in een digitale tool die Customs Knowledge mede heeft ontwikkeld. Ook deze digitale omgeving hebben wij gezamenlijk vorm gegeven in lijn met onze eigen processen en systemen. Op deze wijze hebben wij letterlijk alle tools in handen om onze AEO-vergunningen en dus ook onze processen in de toekomst te kunnen monitoren en te borgen.

Mitsubishi Turbocharger and Engine Europe B.V., Gerald Bes (Trainingsadvisor, Personnel Affairs Department)

‘Customs Knowledge heeft bij ons een aantal trainingen verzorgd op het gebied van export controle maatregelen. Wij vinden het als bedrijf van groot belang dat dit onderwerp onze volle aandacht krijgt en Customs Knowledge heeft ons geholpen om de kennis over deze zaken aanzienlijk te vergroten’

Dow Benelux B.V., Lennart Heip

DOW Benelux B.V. heeft al langere tijd de AEO-status. Door verschillende omstandigheden was het van belang om de diverse AEO- en douanegerelateerde processen te verbeteren. In samenwerking met Customs Knowledge hebben wij een allesomvattend control-framework geïmplementeerd, dat diverse procedures en controlemaatregelen bevat. Daarnaast assisteert Customs Knowledge onze medewerkers bij de uitvoering van de interne controles en audits. Een en ander heeft geleid tot een sluitend AEO-Control Framework dat naar tevredenheid van alle partijen, zowel DOW als ook de Douane, functioneert.

GLS Netherlands B.V.

Begin 2012 heeft GLS Netherlands BV de AEO-status behaald. GLS had als organisatie al een uitgebreid kwaliteitsmanagementsysteem waar ook de douaneactiviteiten onder vielen. In het kader van de AEO-aanvraag hebben wij de bestaande procedures verder aangescherpt en geborgd. Customs Knowledge heeft ons daarbij uitgebreid geadviseerd en voorzien van pragmatische oplossingen.

Ook de monitoring van onze douaneroutines heeft Customs Knowledge al bij de AEO-aanvraag onder de loep genomen. Customs Knowledge heeft de in- en externe controles nader ingericht en geïntegreerd in het bestaande kwaliteitsmanagementsysteem. Jaarlijks voeren zij een externe audit uit op ons systeem. Wij zijn er van overtuigd dat de samenwerking met Customs Knowledge heeft bijgedragen aan een integraal AEO-Control Framework binnen GLS.

Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe B.V., Willem de Jong (General Manager Customer Relations)

Customs Knowledge heeft binnen ons bedrijf trainingen verzorgd om een groep medewerkers op het gewenst kennisniveau omtrent douanezaken te brengen. Daarbij zijn alle grondslagen van het douanerecht maar ook zaken als vertegenwoordiging, algemene voorwaarden en export controle aan de orde gekomen. Onze organisatie is aanzienlijk versterkt door deze trainingen.

Coulisse B.V., Harco Evers

Wij importeren en exporteren alle vormen van raambekleding. Ons assortiment wijzigt jaarlijks. Ook worden steeds meer artikelen aan ons assortiment toegevoegd. Uiteraard komt het voor dat er discussies ontstaan over het indelen van deze goederen.

Samen met Customs Knowledge stellen wij steeds de juiste codes vast. Indien in eerste instantie geen overeenstemming met de Douane wordt bereikt, wordt samen gekeken naar de beste oplossing. Soms betekent dat procederen. De keuze om wel of niet te procederen wordt altijd goed doorgesproken en weloverwogen gemaakt.

Wij zijn ook AEO-gecertificeerd en als zodanig bewust bezig met het steeds weer opnieuw controleren (auditen) van onze bedrijfsprocessen. Customs Knowledge kijkt hierbij met ons mee en voorziet ons ook op dit gebied van goede informatie en gedegen advies.

Jac. Meisner Int. Expeditiebedrijf, Dick Weijgertze (directeur)

Meisner heeft zich gespecialiseerd in de afhandeling van veterinaire zendingen. Daarbij is de douane- en veterinaire afhandeling natuurlijk van allergrootst belang. Als bedrijf zijn we AEO-gecertificeerd en in Customs Knowledge hebben we al lange tijd een ideale partner voor deze twee gebieden. Bij douanevraagstukken over bijvoorbeeld classificatie, douanewaarde of andere onderwerpen krijgen we altijd een snel en vakkundig antwoord. En als het er op neer komt dat er moet worden geprocedeerd, dan is dat bij Customs Knowledge in goede handen, zo is onze ervaring. Ook hebben onze medewerkers diverse opleidingen gehad van Customs Knowledge, waaronder een uitgebreide maatwerktraining en onze manager douanezaken heeft de vakopleiding Expert Douanezaken gevolgd.

Naast de douanetechnische onderwerpen is Customs Knowledge ook zeker expert op veterinair gebied. Bart Boersma heeft al diverse procedures voor ons en onze cliënten gevoerd tegen de Voedsel- en Warenautoriteit die in veel gevallen tot het gewenste resultaat hebben geleid. Daarbij licht de kracht in de expertkennis van dit gespecialiseerd rechtsgebied, gecombineerd met de ervaring van de praktijk. 

Kaemingk B.V., Eef Roelofsen

Bij ons is het allemaal begonnen met kerstfeestartikelen. Tegenwoordig zijn we ook importeur van een voorjaarscollectie. We hebben een assortiment van vele duizenden verschillende artikelen waarvan een groot deel ieder jaar wijzigt.

Om al deze artikelen ieder jaar op een uniforme wijze in te delen hebben wij samen met Customs Knowledge gezocht naar een systeem waarmee een grote mate van uniformiteit bij het indelen wordt bereikt.

In goed overleg met de Douane wordt met toepassing van ons beslismodel twee keer per jaar de hele collectie ingedeeld en op een overzichtelijke manier aan de Douane aangeboden.

Nippon Express, Benjamin Christen (Senior-manager Customs Department)

Als integrale logistieke dienstverlener, verleent Nippon Express niet alleen vervoer-, opslag- en overslagactiviteiten, maar is zij ook verantwoordelijk voor de douaneformaliteiten. Nippon Express heeft daarbij een voortrekkersrol, ook op het gebied van AEO en andere complianceprogramma’s. Veel kennis hebben we dan ook zelf in huis, maar voor de specialistische zaken vragen we Customs Knowledge om ons bij te staan. In het verleden hebben zij diverse trajecten voor ons uitgevoerd.

Zo heeft Customs Knowledge enige tijd geleden voor ons een bezwaarprocedure gevoerd waarbij de classificatie van een onderdeel van een papiermachine ter discussie stond. Na een uitgebreide en goed doordachte toelichting op de gronden werden we uitgenodigd voor een hoorgesprek. De inspecteur was het niet met ons eens. Tijdens het hoorgesprek werd duidelijk waarom we Customs Knowledge hadden gevraagd deze procedure voor ons te voeren. Op een zeer inventieve manier werd uitgelegd waarom het door de inspecteur ingenomen standpunt niet juist kon zijn. Er werd zelfs gerefereerd aan de (waarschijnlijk bij velen niet meer bekende) scharensliep. De inspecteur was in ieder geval overtuigd. Het bezwaar werd toegewezen.

Ook heeft Customs Knowledge een trainingstraject verzorgd voor onze medewerkers in het kader van AEO. Iedereen moet immers steeds goed op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen en de awareness moet aanwezig blijven. De medewerkers waren enthousiast en Customs is weer “top of mind”. Dat is intern natuurlijk van groot belang, maar we kunnen hiermee ook aan de Douane laten zien dat we als professional serieus bezig zijn.

Panalpina World Transport B.V., Michael ten Bloemendal

Panalpina World Transport B.V. heeft verschillende locaties binnen Nederland waar douanewerkzaamheden plaats vinden. Als AEO-gecertificeerd bedrijf is het belangrijk dat wij onze processen op het gebied van douane en veiligheid voortdurend controleren. Customs Knowledge heeft ons in de afgelopen jaren geassisteerd bij het opzetten en implementeren van een AEO-Control Framework. Met behulp van dit raamwerk zijn wij in staat om al onze AEO-gerelateerde processen op efficiënte wijze te borgen.

Simmons & Simmons, René Eldonk

To a certain extend we consider ourselves the originators of Customs Knowledge as both Bart and Sander have been Simmons&Simmons employees in the past. Over the past 10 years our cooperation has continued to our mutual satisfaction and benefit. Our lawyers and tax-advisors often cooperate with Customs Knowledge in our multi-disciplinary teams. They add value to our product portfolio with their specific customs expertise.

Tiamo B.V, Pieter Hermus

Als importeur van speelgoedartikelen (voornamelijk voor baby’s en peuters) hebben wij een breed assortiment artikelen die ingedeeld worden in een specifiek hoofdstuk van de nomenclatuur.

Indelen in één hoofdstuk betekent echter niet dat het vaststellen van de GN- en taric-codes eenvoudig is. Binnen de hoofdstukken zijn er zeer veel mogelijkheden.

Om steeds een juiste en verantwoorde keuze te maken hebben wij Customs Knowledge gevraagd een aantal van onze medewerkers op te leiden op (voornamelijk) het gebied van het indelen van ons assortiment in de Gecombineerde Nomenclatuur.

Deze opleiding heeft er toe bijgedragen dat wij bij het indelen van goederen nog meer dan vroeger de juiste spelregels hanteren om tot een juiste indeling te komen.

Copyright © 2019 Customs Knowledge. Zie ook onze Algemene voorwaarden Customs Knowledge BV, Privacy Statement en disclaimer.