Niet zuivering

Als expediteur of vervoerder maakt u op grote schaal gebruik van de mogelijkheid om goederen onder schorsing van douanerechten te vervoeren. U brengt daartoe de goederen onder de regeling douanevervoer (T1). Het risico dat daarbij hoort, rust echter op u, titularis van het document. Raken de te vervoeren onderweg in het ongerede dan zal de Douane u aanspreken wegens een onttrekking aan het douanetoezicht en ook aan u de rekening presenteren.

De laatste tijd is veel jurisprudentie over de niet-zuivering en onttrekking aan het douanetoezicht verschenen. Dat heeft deze materie echter alleen maar ingewikkelder gemaakt.

Per jaar worden er binnen de Europese Unie dus vele miljoenen aangiften voor douanevervoer opgemaakt. Om het gebruik van deze douaneregeling regelmatig te beëindigen dient het document tijdig te worden gezuiverd.

Vanzelfsprekend gaat de zuivering wel eens mis. Soms ligt de oorzaak hiervan bij de vervoerder, soms bij de aangever en ook wel eens bij de douaneautoriteiten. Gelukkig kan de belanghebbende bij een niet-zuivering dan aan de hand van alternatieve bewijsmiddelen alsnog aantonen dat de goederen hun bestemming hebben ontvangen. Echter, de voorwaarden aan deze bewijsmiddelen zijn zeer strikt. In onze praktijk komt het dan ook vaak voor dat er een UTB volgt die door ons in bezwaar- en beroepsprocedures moet worden betwist.

Lees het artikel over niet-zuivering en onttrekking en neem voor de laatste stand van zaken contact met ons op.

Copyright © 2019 Customs Knowledge. Zie ook onze Algemene voorwaarden Customs Knowledge BV, Privacy Statement en disclaimer.