Navordering / UTB

Dagelijks worden door importeurs, maar nog meer door douane-expediteurs duizenden aangiften ten invoer gedaan. Bij de verificatie van de aangiften komt het met enige regelmaat voor dat de douane redenen ziet om over te gaan tot correctie van de gegevens, met als gevolg dat er meer douanerechten worden betaald dan oorspronkelijk zijn aangegeven. Deze correcties betreffen echter vaak slechts het topje van de ijsberg. De Douane heeft namelijk gekozen voor een systematische controle achteraf van aangiften, ofwel de Controle Na de Invoer (CNI-controle). Correcties in het kader van dergelijke onderzoeken kunnen leiden tot grote navorderingen omdat de douane in principe tot navordering van drie jaar zal overgaan. Juist in deze fase van onderzoek is het belangrijk dat bedrijven gemotiveerd de overwegingen van de douane kunnen weerleggen om op die manier een uitnodiging tot betaling af te kunnen wenden. Customs Knowledge kan u begeleiden in de fase van het onderzoek zelf, maar zeker ook in de fase waarin het voornemen voor het opleggen van de uitnodiging tot betaling al is medegedeeld aan de betrokkenen. Door reeds in deze voorfase actief en goed gemotiveerd te reageren kunnen mogelijke navorderingen worden afgewend.

Copyright © 2019 Customs Knowledge. Zie ook onze Algemene voorwaarden Customs Knowledge BV, Privacy Statement en disclaimer.