Fiscale strafbeschikking (FSB)

De Douane heeft ter vervanging van het oude transactievoorstel de mogelijkheid om een fiscale strafbeschikking (ook wel FSB) op te leggen. Hiermee heeft de Douane er een handhavingsinstrument bij die voor haar aanzienlijke voordelen biedt en voor de ontvanger aanzienlijke nadelen.

De fiscale strafbeschikking is een strafrechtelijk boete die dus door een bestuursorgaan wordt opgelegd. Dit in tegenstelling tot de transactie waarbij u buiten het strafrecht bleef. De FSB biedt daarmee de mogelijkheid om een zaak strafrechtelijk af te doen en toch niet voor een rechter te (hoeven) brengen. Dat scheelt de Nederlandse staat een aanzienlijke hoeveelheid werk.

Op de fiscale strafbeschikking is het strafrecht van toepassing en niet het bestuursrecht. Daarmee komen ook medeplichtigen binnen het bereik van de FSB. Daarmee heeft de FSB ook een groter bereik dan voorheen de transactie.

Bij de FSB kan een geldboete worden opgelegd. Daarnaast kan de beschikking aanwijzingen inhouden bijvoorbeeld om wederrechtelijk verkregen voordeel terug te betalen.

Als de geadresseerde van een beschikking niet in verzet kom tegen een opgelegde FSB dan wordt deze onherroepelijk. Dit heeft dus dezelfde gevolgen als een onherroepelijke veroordeling door de strafrechter. Alle reden dus om te acteren als u een fiscale strafbeschikking krijgt opgelegd: stel verzet in! Doet u dat niet dan wordt de beschikking onherroepelijk en daarmee bekent u tevens schuld. Die situatie is ook niet meer terug te draaien. U riskeert een strafblad met alle gevolgen van dien (zelfs het aanvragen van een VOG wordt een probleem). Ook bijvoorbeeld uw AEO-status komt in zo’n geval op de tocht te staan.

Verzet stelt u in bij de Officier van Justitie (we bevinden ons immers in het strafrecht). Dat moet gebeuren binnen 14 dagen nadat de FSB aan u is uitgereikt, dan wel dat u ermee daarmee bekend bent geworden. Als u tijdig verzet aantekent dat kan de Officier van Justitie de FSB intrekken dan wel dient hij de gewone rechtsgang te volgen waarbij hij overgaat tot dagvaarding en een zitting bij de rechter. Pas als er een gerechtelijk vonnis is opgelegd, staat de schuld wel of niet vast.

Waar komt het dus op neer: bij het opleggen van een fiscale strafbeschikking dient u te allen tijde binnen 14 dagen verzet aan te tekenen. Doet u dat niet dan heeft u een strafrechtelijke veroordeling te pakken. Verzet kan altijd nog worden ingetrokken maar als de termijn verloopt zonder actie dan bent u in ieder geval te laat en valt er niets meer te repareren.

Het is wel zaak dat u op de juiste manier uw verzet insteekt. Gezien de belangen en de specialistische materie is het wellicht verstandig om u door specialisten te adviseren. De juristen van Customs Knowledge hebben veel ervaring in het douane-strafrecht en in strafrechtelijke procedures (tegen de Douane). We helpen u dan ook graag verder op weg.

Copyright © 2019 Customs Knowledge. Zie ook onze Algemene voorwaarden Customs Knowledge BV, Privacy Statement en disclaimer.