Hoogte douanerecht

Natuurlijk kunt u in het kader van douaneplanning tevens trachten om de hoogte van het douanerecht te beïnvloeden. Natuurlijk niet door het onjuist aangeven van de goederen maar wellicht heeft u de classificatie van het aan te geven goed nooit (met specialisten) nader bekeken. Misschien is er een rechtsgeldige grond op basis waarvan u tot de conclusie kunt komen dat het goed anders dient te worden geclassificeerd.

Ook de waarde waartegen u de goederen aangeeft kan een besparing opleveren. Er zijn bijvoorbeeld een aantal juridische grondslagen voor het bepalen van de douanewaarde en kunt u bijvoorbeeld gebruik maken van de mogelijkheden die “first sale for export” aan verlaging van de douanewaarde kan opleveren. Natuurlijk is ook de oorsprong van belang in dit kader. Wellicht worden er in het land van herkomst dusdanige werkzaamheden verricht dat goederen een andere oorsprong kunnen krijgen die vervolgens weer een preferentieel tarief opleveren.

Copyright © 2019 Customs Knowledge. Zie ook onze Algemene voorwaarden Customs Knowledge BV, Privacy Statement en disclaimer.