Het duurt even, maar dan heb je ook wat …

Er zijn al veel publicaties van onze hand verschenen over classificatie en Bindende Tariefinlichtingen (BTI). Het belang ervan zal duidelijk zijn, de classificatie bepaalt onder meer de hoogte van het douanerecht. Wanneer zo’n BTI wordt afgegeven, dan is dat niet per definitie het eindstation.

Als de rechthebbende het niet eens is met de BTI, kan bezwaar worden ingediend en vervolgens kan een rechterlijk oordeel worden gevraagd door beroep bij de Rechtbank Noord Holland en eventueel hoger beroep bij de Douanekamer Gerechtshof Amsterdam of zelfs beroep in cassatie bij de Hoge Raad. In het onderhavige geval, waarbij het gaat om de indeling van sondevoeding, moest zelfs het Hof van Justitie in Luxemburg er aan te pas komen. Uiteindelijk heeft het meer dan 7 jaar geduurd voordat de rechthebbende van de BTI´s, Nutricia, in het gelijk is gesteld. Sondevoeding is namelijk niet een vloeibaar broodje kaas, maar een medisch product. Lees meer