GPA audit

Als aangever dient u een aangifte in voor de in- of uitvoer van goederen. U kunt hierbij gebruikmaken, bijvoorbeeld bij een douane-entrepot type C, D of E of een accijnsgoederen-plaats, van de Geautomatiseerde Periodieke Aangifte (hierna: “GPA”). Deze periodieke aangifte verstuurt u uiterlijk de tiende dag van de volgende maand aan de Douane.

De GPA wilt u uiteraard zo juist en volledig mogelijk hebben. Wij kunnen u helpen om ervoor te zorgen dat de GPA al wordt gecontroleerd, voordat deze wordt ingediend. Wij voeren een groot aantal validaties uit en koppelen deze binnen enkele dagen aan u terug. Met deze terugkoppeling gaan wij samen met u aan de slag om de signaleringen op te lossen voorafgaand aan het indienen van de GPA.

Ook kunnen wij gedurende de maand de GPA controleren en onregelmatigheden voor u signaleren. U kunt op deze manier nog gedurende de maand de GPA corrigeren om zo een juiste en tijdige aangifte in te dienen. Door middel van onze GPA audit kunt u nog voorafgaand aan het versturen van de GPA de meeste onregelmatigheden uit de GPA halen.

Lees ook over accijns.

Copyright © 2019 Customs Knowledge. Zie ook onze Algemene voorwaarden Customs Knowledge BV, Privacy Statement en disclaimer.