Externe Audit

Om een zo compleet en objectief mogelijk beeld te krijgen, kan het zinvol zijn om een externe audit uit te laten voeren door ons. Natuurlijk bent u zelf in staat om diverse interne controles en audits uit te voeren, maar ‘de slager keurt dan wel zijn eigen vlees’. De externe audit is bedoeld om vast te stellen of de voorgeschreven interne controles en audits daadwerkelijk hebben plaatsgevonden en op de juiste wijze zijn uitgevoerd. Als Customs Knowledge deze audit uitvoert, dan beoordeelt zij – op hoofdlijnen – het bestaan en de werking van het AEO-Control Framework.

Voordat Customs Knowledge de externe audit uitvoert, stelt zij een auditprogamma op. Omdat wij de audit professioneel, zorgvuldig en neutraal uitvoeren is een auditreglement vastgesteld aan de hand waarvan de externe audit plaatsvindt. Na de externe audit worden de resultaten vastgelegd in een audit-rapportage. Het rapport van de externe audit kan desgewenst door de AEO’er ook aan de Douane worden overgelegd.

Copyright © 2019 Customs Knowledge. Zie ook onze Algemene voorwaarden Customs Knowledge BV, Privacy Statement en disclaimer.