Export-compliance

Uw onderneming kan met name worden geconfronteerd met de gevolgen van export controles en sancties als u goederen/diensten levert in strijd met de beperkingen. In veel gevallen dient u een export vergunning te hebben om te mogen exporteren (met name bij export controls). Heeft u die niet dan mag u ook niet exporteren. Als gezegd, bij sancties is er vaak sprake van een expliciet verbod. Het gaat daarbij vaak niet alleen om goederen maar ook de export van software en technologie.

De gevolgen van het niet voldoen aan de eisen in dit kader zijn vergaand. Zo is een overtreding een economisch delict waar serieuze straffen (hoge geldstraffen en zelfs gevangenisstraffen) op staan. Daarnaast loopt uw supply-chain een groot risico door het ophouden van goederen bij een overtreding. Wellicht belangrijker is het risico op reputatieschade voor uw bedrijf. Handelen zonder vergunningen of met gesanctioneerde landen wordt vaak breed uitgemeten in de media met alle (commerciële) gevolgen van dien.

U dient zich er dan ook bij voorkeur permanent van te vergewissen dat u voldoet aan de eisen in dit kader. Compliance dient onderdeel van de business rules/ethics binnen uw organisatie te zijn en verantwoordelijkheden dienen duidelijk te zijn belegd. Daarvoor dient u zeker te stellen dat er permanente awareness bij uw mensen is en dat het onderwerp hoog op de agenda van het senior management staat. U bereikt het beste resultaat door het hebben van gedocumenteerde procedures die voor een ieder toegankelijk zijn. Op het naleven van deze procedures dient met regelmaat een interne controle/audit te worden uitgevoerd. Wij bevelen tevens aan uw medewerkers specifiek te trainen op dit onderdeel.

Copyright © 2019 Customs Knowledge. Zie ook onze Algemene voorwaarden Customs Knowledge BV, Privacy Statement en disclaimer.