Kunt u het niet vinden?

Gebruik het zoekvenster!

Douanewaarde

De juiste douanewaarde is van essentieel belang bij het berekenen van de verschuldigde belasting. Soms is niet eenvoudig om de douanewaarde vast te stellen, omdat deze afhankelijk is van een groot aantal factoren. Op de eerste plaats moet duidelijk zijn of er sprake is van een koop-verkooptransactie. Als bijvoorbeeld alleen goederen worden verplaatst, dan is dat niet het geval. Kijk onderstaande film over het 5-stappenplan voor de bepaling van de juiste transactie voor de douanewaarde.

Ook is van belang om in kaart te brengen of er betalingen plaatsvinden die op het eerste gezicht geen direct verband houden met een bepaalde zending, maar wel van invloed kunnen zijn op de hoogte van de douanewaarde. Zo kunnen bijvoorbeeld research & development (R&D) kosten van invloed zijn.

Ook onderwerpen als verbondenheid, korting, royalty’s en kosten van geleverde productiemiddelen(zoals bijvoorbeeld mallen) zijn van invloed op de douanewaarde.

Voor de juiste bijtelling van de vracht- en verzekeringskosten is een gedegen kennis van de leveringscondities (incoterms) een absolute must. Op basis hiervan wordt namelijk vastgesteld of de vracht- en verzekeringskosten nog moeten worden bijgeteld of niet.

Het zal duidelijk zijn, voor de douanewaarde zijn een groot aantal onderwerpen relevant. Customs Knowledge kent alle regels, uitzonderingen en uitzonderingen hierop. Niet voor niets is het gespecialiseerde boek “Heffingsgrondslagen in het douanerecht“, met daarin het onderwerp douanewaarde geschreven door Bart Boersma, en Bram van Breukelen. Kortom een onderwerp waar Customs Knowledge u bijzonder goed over kan adviseren, kan vaststellen of u de juiste douanewaarde hanteert of zo nodig over kan procederen. Neemt u gerust vrijblijvend contact met ons op.

Copyright © 2019 Customs Knowledge. Zie ook onze Algemene voorwaarden Customs Knowledge BV, Privacy Statement en disclaimer.