Classificatie; reactie op voornemen opleggen UTB

De Douane controleert in het kader van een Controle na invoer. Vastgesteld wordt dat bepaalde artikelen niet juist zijn ingedeeld in de Gecombineerde Nomenclatuur. In het voornemen (concept-controlerapport) zijn de gronden van de correctie door de Douane beschreven. Een uitnodiging tot betaling is op dat moment nog niet opgelegd. Op basis van een eerste reactie door ons op het concept-controlerapport werd het voornemen drastisch aangepast. De uitnodiging tot betaling die uiteindelijk werd opgelegd bedroeg ongeveer 10% van het in eerste instantie vastgestelde bedrag.Hieruit blijkt dat reeds in een vroeg stadium overleg moet plaatsvinden. Niet wachten tot er een uitnodiging tot betaling is opgelegd met alle gevolgen(uitstel van betaling en stellen van zekerheid) van dien.