Classificatie; aanvragen BTI en bezwaar

Een logistieke dienstverlener vraagt zonder hierover met zijn klant te hebben overlegd een BTI aan bij de Douane. De BTI wordt afgegeven voor een goederencode die de logistiek dienstverlener niet had verwacht. De inmiddels geinformeerde klant was het niet eens met de beslissing van de Douane. Dit zou immers betekenen dat voor al haar toekomstige aangiften de niet gewenste goederencode diende te worden gebruikt. De klant wendde zich tot ons met de vraag ofhet zinvol was om tegen deze BTI in bezwaar te gaan. Na overleg en beoordeling van de cases werd besloten tegen de BTI in bezwaar te gaan, ondanks het feit dat de Douane sterke papieren leek te hebben. Na vier maanden heeft de Douane de klant alsnog in het gelijk gesteld en is het bezwaar gegrond verklaar en is een nieuwe BTI afgegeven voor de gewenste goederencode. In de tussentijd heeft de klant alle binnenkomende zendingen moeten aangeven onder de goederencode van de oorspronkelijke BTI. En daarnaast heeft zij afspraken met de Douane moeten maken om iedere aangifte te betrekken in de bezwaarprocedure. Ook moest de klant nog een apart terugbetalingsverzoek doen voor de betaalde douanerechten. Achteraf had deze onnodige en kostbare procedure kunnen worden voorkomen wanneer de aanvraag van de BTI goed en uitgebreid was gemotiveerd. Hieruit blijkt het belang van het indienen van een goed gemotiveerde aanvraag van een BTI.