Werking Customs Compliance Platform

Het Customs Compliance Platform stelt u in staat om via een eigen portal in te loggen. Het platform wordt specifiek voor uw bedrijf ingericht. Aan de “achterkant” monitort Customs Knowledge of er wijzigingen zijn op het gebied van wetgeving, beleid, jurisprudentie of andere informatie specifiek gericht op uw organisatie.

Vier keer per jaar wordt het platform gevuld met alleen de ontwikkelingen die voor u relevant zijn. Tweemaal per jaar wordt vastgesteld of de nieuwe tariefschorsingen en ontwikkelingen op het gebied van vrijhandelszones voor u relevant zijn. Ook heeft u toegang tot een uitgebreide bibliotheek van wetgeving, overige relevante documenten en links.

Medewerkers die het platform gebruiken hebben ieder hun eigen inlog. Het is ook mogelijk om medewerkers een specifiek “niveau” toe te kennen. Dit biedt de volgende mogelijkheden:

  • Per gebruiker wordt inzichtelijk welke informatie al wel en nog niet is geraadpleegd
  • Omdat controlevragen worden gesteld – over de actuele informatie – wordt ook vastgesteld of een medewerker de informatie voldoende heeft begrepen
  • Door te werken met verschillende niveaus, kunnen bepaalde informatie-elementen specifiek voor de ene medewerker wel worden getoond en voor de andere medewerker niet

Uiteindelijk kunt u aan de hand van al deze informatie aantonen dat u voldoet aan de 5e AEO-eis en kunt u laten zien dat u “in control” bent.

Lees meer over de inhoud van het Customs Compliance Platform

Meer informatie:

Klik hier voor een gratis brochure
Klik hier voor een gratis demoweek
Klik hier voor een gratis webinar

Copyright © 2019 Customs Knowledge. Zie ook onze Algemene voorwaarden Customs Knowledge BV, Privacy Statement en disclaimer.