Voordelen Customs Compliance Platform

Als expert op het gebied van douane, wilt u natuurlijk volledig en tijdig op de hoogte zijn van alle ontwikkelingen en achtergronden. Maar, waarschijnlijk ervaart u dan ook dat:

 • Jurisprudentie complex is en veel tijd in beslag neemt
 • Classificeren zeer nauw luistert en een hoog risico draagt
 • Schorsingsregelingen vaak uit honderden pagina’s aan wijzigingen bestaan
 • Antidumpingmaatregelen een financieel hoog risico inhouden, maar niet altijd stipt worden bijgehouden
 • U heel veel nieuwsberichten leest en ontwikkelingen bijhoudt om vervolgens te concluderen dat ze toch niet van toepassing zijn voor u

Om er voor te zorgen dat u dit alles veel efficiënter maar zeker ook volledig kunt doen, kunt u gebruik maken van het Customs Compliance Platform. Wij zorgen er dan voor dat u:

 • Altijd op de hoogte bent van voor u relevante ontwikkelingen
 • Vroegtijdig wijzigingen kent in bijvoorbeeld de goederencode, tarieven of vrijhandelszones en direct weet of deze relevant zijn
 • Bewust bent van de relevante rechtspraak en weet wat de gevolgen ervan zijn, zonder dat u deze eerst helemaal moet doornemen
 • Optimaal gebruik maakt van de mogelijkheden, zoals een tariefschorsing of vrijhandelszone en dat veelal een half jaar van tevoren
 • Zo nodig terug kunt vallen op gespecialiseerde kennis
 • Geen belangrijke zaken mist en er pas achteraf (en te laat) achter komt dat u minder hoeft te betalen

Lees meer over de werking van het Customs Compliance Platform.

Meer informatie:

Klik hier voor een gratis brochure
Klik hier voor een gratis demoweek
Klik hier voor een gratis webinar

Copyright © 2019 Customs Knowledge. Zie ook onze Algemene voorwaarden Customs Knowledge BV, Privacy Statement en disclaimer.