Inhoud Customs Compliance Platform

In het platform worden in ieder geval de volgende elementen opgenomen:

  • Algemene relevante ontwikkelingen op het gebied van douane specifiek voor uw bedrijf
  • Nieuwe wetgeving en jurisprudentie op het gebied van classificatie, specifiek gericht op de goederencodes die door u worden gebruikt
  • Nieuwe wetgeving en jurisprudentie op het gebied van douanewaarde en oorsprong, voor zover het onderwerpen en/of landen betreft die relevant lijken te zijn voor u
  • Nieuwe wetgeving en jurisprudentie op het gebied van antidumping en anti-subsidiemaatregelen, zowel nieuwe onderzoeken alsook voorlopige of definitieve maatregelen
  • Vrijhandelszones: twee maal per jaar wordt de stand van zaken gerapporteerd
  • Wijzigingen in goederencodes: zodra de nieuwe naamlijst van de gecombineerde nomenclatuur wordt gepubliceerd (in beginsel in november) wordt bij de eerste periodieke rapportage vastgesteld wat de relevante wijzigingen zijn
  • Rapportage bij aanvraag, instelling, wijziging of intrekking van tariefschorsingen, specifiek van toepassing op de voor u relevante goederencodes
  • Eventueel (optioneel) ontwikkelingen op het gebied van product- en voedselveiligheid of accijns

Meer informatie:

Klik hier voor een gratis brochure
Klik hier voor een gratis demoweek
Klik hier voor een gratis webinar

Copyright © 2019 Customs Knowledge. Zie ook onze Algemene voorwaarden Customs Knowledge BV, Privacy Statement en disclaimer.