Publicaties

Wees voorbereid; doe de Brexit Impact Scan

Als onderneming wil u uiteraard graag goed voorbereid zijn op de Brexit. Hoewel nog niet alle details bekend zijn, kunt u al een groot aantal maatregelen nemen. U kunt in kaart brengen wat de gevolgen zijn voor douaneformaliteiten, douanerechten en BTW. Het is ook belangrijk dat u goede afspraken maakt met uw VK-relaties. Wij hebben voor u het 12-stappenplan opgesteld, dat u zelf kunt uitvoeren. Het is ook mogelijk dat wij samen met u de Brexit Impact Scan uitvoeren. Hoewel allerlei aspecten nog onduidelijk zijn, is één ding heel helder. Vele duizenden bedrijven zullen de gevolgen van de Brexit ondervinden en u kunt niet vroeg genoeg beginnen. Lees meer

Classificatie in 2018; wat u al had kunnen weten

Het nieuwe jaar is alweer enkele maanden onderweg en zorgt in douaneland op classificatiegebied traditiegetrouw voor gefronste wenkbrauwen. Standaard wijzigen tweemaal per jaar –  op 1 januari en 1 juli – de goederencodes uit de Gecombineerde Nomenclatuur. Het niet juist doorvoeren van deze wijzigingen in de interne systemen heeft een onjuiste aangifte tot gevolg. Maar ook zijn er andere interessante aanvullingen, wijzigingen en aanpassingen op het gebied van classificatie voor het jaar 2018. In dit artikel werpen we een blik op ITA2, de Gecombineerde Nomenclatuur 2018, mogelijke indelingsverordeningen en een korte vooruitblik op schorsingen ingaande per 1 juli 2018. Lees meer

 

Hof van Justitie legt bom onder waarderulings!

Eind december 2017 heeft het Hof van Justitie in het Hamamatsu-arrest een spreekwoordelijke bom gelegd onder waarderulings die zijn gesloten tussen de Douane en (veelal) multinationals. Het gaat dan om rulings die zijn gebaseerd op een met de Belastingdienst gesloten Advance Pricing Agreement (APA) waar de Douane bij aansluit. Uitgangspunt is dan de transfer price (een vaste verrekenprijs) waar aan het einde van het jaar nog elementen bij worden opgeteld of in mindering gebracht.

Het Hof van Justitie oordeelt dat dergelijke afspraken niet zonder meer mogelijk zijn. Het douanewetboek staat namelijk niet toe, aldus het Hof, dat een waarde wordt gehanteerd die later nog wordt gecorrigeerd. De transactiewaardemethode vereist dat direct duidelijk is wat de waarde van de goederen is.

In Nederland zijn een groot aantal rulings met de Nederlandse Douane gesloten waarbij een soortgelijke aanpak is overeengekomen. In veel van die gevallen stelt de Douane de douanewaarde (fors) omhoog bij als later betalingen plaatsvinden in het kader van transfer-pricing, ongeacht of duidelijk is dat deze daadwerkelijk betrekking hebben op de goederen. Kan dat echter nog steeds na dit arrest?

Omdat het arrest waarschijnlijk grote gevolgen heeft, gaven wij hierover op donderdag 1 februari 2018 een webinar. U kunt het webinar hier terugkijken.

Mendum facile: AEO en douanestrafrecht

Mendum facile, ofwel “een foutje is zo gemaakt”. Zo ook wanneer u werkzaamheden verricht op het gebied van douane en accijnzen. In tegenstelling tot de directe belastingen (zoals de vennootschapsbelasting) waar fouten in de zin van overtredingen veelal worden bestraft met bestuurlijke boetes, worden de meeste overtredingen op het gebied van douane bestraft binnen het strafrecht. U wordt aangemerkt als verdachte en verhoord door een buitengewoon opsporingsambtenaar. Lees meer


AEO-monitoring 2.0

In maart 2017 heeft de Belastingdienst het ‘Handboek Controle van de Belastingdienst’ openbaar gemaakt. Dit document geeft onder meer inzage in de wijze waarop de belastingdienst, dus ook de Douane, haar controleactiviteiten uitvoert. Onderdeel van dit controleproces is de zogenoemde bedrijfsverkenning, een methodiek die ook wordt toegepast bij douanevergunningen zoals de AEO-vergunning. In dit artikel beschrijven wij hoe de monitoringstool van Customs Knowledge aansluit op dit controleproces van de Douane. Lees meer

AEO: de 5e eis

Vanaf 1 mei 2016 is het DWU van toepassing en daarmee ook de “5e eis”. AEO’ers moeten aantoonbaar voldoen aan opleidings- of vakbekwaamheidscriteria. Hoewel nog steeds niet alles duidelijk is – en deze eis dus praktisch nog niet volledig uitvoerbaar lijkt – is één ding wel duidelijk: niets doen is zeker onvoldoende. De medewerkers van de AEO moeten worden geschoold en bijblijven op het gebied van jurisprudentie, ontwikkelingen en risico’s. Lees meer

Verwerpen van de transactiewaardemethode – dat kan niet zomaar!

Wanneer de Douane, bijvoorbeeld naar aanleiding van een controle, van mening is dat in tegenstelling tot hetgeen de aangever heeft aangevoerd, de transactiewaarde van de ingevoerde goederen niet kan dienen om de douanewaarde te bepalen, kan de inspecteur de aangegeven waarde niet zomaar verwerpen. In de wetgeving zijn nadere regels hieromtrent vastgelegd. In deze bijdrage leggen wij uit hoe deze moeten worden geïnterpreteerd.  Lees meer

Vertrouwensbeginsel – bestaat het nog?

“Ik kon er niets aan doen, dan hoef ik toch ook niet te betalen?!” Een uitgangspunt dat in het dagelijks leven wellicht vaak mag gelden, maar in het douanerecht is dat zeker niet het geval. Ook de aangever die belast wordt voor een douaneschuld terwijl hij niets kon doen aan de onjuiste goederencode, oorsprong of douanewaarde wordt gewoon belast. Daar is slechts één uitzondering op, namelijk als het vertrouwensbeginsel van toepassing is. Dat beginsel is echter maar in een beperkt aantal gevallen toepasbaar. Lees meer

Nieuwe eisen vertegenwoordiging: lege huls of grote gevolgen?

Veel aangiften worden gedaan met toepassing van vertegenwoordiging. De communautaire wetgeving biedt de mogelijkheid om hier aanvullende eisen voor vast te stellen. Zo was onder het CDW in Nederland indirecte vertegenwoordiging slechts mogelijk voor een partij die de vergunning toegelaten douane-expediteur had. Met de komst van het DWU is er in Nederland voor gekozen om aanvullende voorwaarden te stellen voor elke vorm van vertegenwoordiging. Een vertegenwoordiger móet namelijk voldoen aan de AEO-vereisten. Vanaf 1 juli 2017 gelden ook nog andere aanvullende voorwaarden. Maar zijn deze eisen wel te handhaven en hebben deze eisen wel een voldoende wettelijke grondslag? Lees meer