Publicaties

Waarde en hoeveelheid van een douanevergunning

Als u gebruik wilt maken van de regeling actieve veredeling, bijzondere bestemming, tijdelijke invoer, passieve veredeling en douane-entrepot, heeft u een douanevergunning nodig. In de aanvraag van een  douanevergunning geeft u de betreffende goederen met de bijbehorende waarde en hoeveelheid per maand aan. Elke maand blijft u binnen de opgegeven waarde en hoeveelheid van de vergunning. Toch ontvangt u van de Douane een navorderingsaanslag, omdat u de waarde en hoeveelheid van de vergunning heeft overschreden. De waarde en hoeveelheid heeft namelijk niet betrekking op een maand, maar op de gehele vergunningsduur van drie jaar! Is dit een terechte constatering van de Douane? Lees meer

 

Voorkom UTB of erger!

Heeft u als bedrijf een vergunning actieve veredeling of bijzondere bestemming? Dan heeft u de mogelijkheid goederen onder schorsing respectievelijk vrij van douanerechten in te voeren. Aan het gebruik van deze vergunningen zitten echter voorwaarden.

Indien u bijvoorbeeld de gemaximaliseerde hoeveelheid overschrijdt, loopt u het risico dat de Douane een UTB aan u oplegt. Bovendien heeft de Douane bij schending van de voorwaarden zelfs de bevoegdheid de vergunning in te trekken. Uw bedrijf zal (meer) douanerechten moeten voldoen, terwijl deze goederen eerst onder schorsing dan wel vrij van douanerechten konden worden ingevoerd vanwege uw vergunning actieve veredeling of bijzondere bestemming. Houdt u bijvoorbeeld bij of u binnen de gestelde hoeveelheid blijft?

Om UTB aanslagen en intrekkingen van vergunningen te voorkomen, komen wij graag bij u langs voor een audit! Voor meer informatie neem contact met ons op via info@douaneadvies.nl of 0513-689897.

Rente, alleen nemen en niet geven?

Als u een uitnodiging tot betaling krijgt voor een navordering aan rechten bij invoer, dan betaalt u vaak niet alleen een bedrag aan douanerechten en omzetbelasting, maar ook aan rente op achterstallen. Als u echter bezwaar aantekent tegen een uitnodiging tot betaling omdat u te veel heeft betaald, en (uiteindelijk) wordt u in het gelijk gesteld, dan krijgt u zelf geen rente door de Douane vergoed. Hoe zit dat en kan dat zo maar? Lees meer

EU Trader Portal vanaf 1 mei 2019 in gebruik!

De Douane heeft op 7 maart 2019 een webinar gegeven over de ingebruikname van het EU Trader Portal. Met behulp van het EU Trader Portal kunt u een vergunning aanvragen, een verzoek doen tot wijziging van een vergunning en kunt u uw vergunningen raadplegen.

Het EU Trader Portal wordt in eerste instantie vanaf 1 mei 2019 alleen in gebruik genomen voor de aanvraag of een wijziging van de grensoverschrijdende vergunningen. Later zal het EU Trader Portal ook gebruikt gaan worden voor andere douanevergunningen. Wanneer ook de andere vergunningen aangevraagd moeten worden aan de hand van het EU Trader Portal is momenteel nog onduidelijk. Lees meer

Up to date november 2018

Voor deze maand even een korte update tussendoor, de nieuwsbrief zelf wordt in december weer verstuurd.

Op gebied van indeling en invoerrechten vindt er op 1 januari van elk nieuw jaar een belangrijke wijziging plaats, namelijk de inwerkingtreding van de nieuwe Gecombineerde Nomenclatuur. Dit is voor iedereen natuurlijk geen groot nieuws. Maar wat wel belangrijk is, is dat de nieuwe Gecombineerde Nomenclatuur 2019 al in oktober is gepubliceerd.

Een boekwerk van 962 pagina’s. Ga hier de verschillen maar eens in vinden met die van 2018. Gelukkig heb wij in het Customs Compliance Platform een overzicht gemaakt van deze verschillen. Vraag nu een gratis demoweek aan van het platform en bekijk wat het platform ook nog meer voor u te bieden heeft.

Het duurt nog een maand voordat dat nieuwe Gecombineerde Nomenclatuur 2019 in werking treedt, dus dit is het moment om vast te stellen of de code’s die u nu gebruikt vanaf 1 januari 2019 nog wel de juiste zijn!

Afvalbeheersbijdrage: bent u compliant?

Verpakkingen zijn ‘big business’. Niet alleen voor leveranciers van verpakkingen en producenten van goederen, maar ook van belang is dat een heffing moet worden betaald voor verpakkingen. Voor deze afvalbeheersbijdrage moet u een verpakkingenadministratie bijhouden en zo nodig – als u boven de drempel uitkomt – een aangifte doen. De praktijk wijst echter uit dat de administratie van bedrijven niet altijd ingericht is om aan deze administratieve verplichtingen te voldoen. Met de onderstaande informatie stelt u vast of u ook bijdrageplichtig bent en of u maatregelen moet nemen. Lees meer

BTW: Bewijsvoering bij afhaaltransacties

De heffing van BTW (omzetbelasting) in het internationaal handelsverkeer is een onderwerp dat niet altijd voldoende aandacht krijgt. Het tarief is toch nul, zo wordt vaak gezegd. Dat klopt, maar alleen als kan worden aangetoond dat de goederen Nederland ook hebben verlaten. Wanneer de verkoper zelf de goederen vervoert naar een andere lidstaat of naar een land buiten de EU, is het gemakkelijk aan te tonen dat de goederen daar zijn aangekomen. Maar hoe kan een verkoper voldoende bewijs leveren als de koper de goederen zelf afhaalt? Lees meer

 

Brexit: u kunt echt wel al aan de slag!

Hoewel over de Brexit nog lang niet alles duidelijk is en niet alle details bekend zijn, kunt u als verlader echter wel al een groot aantal maatregelen nemen. En natuurlijk is van belang welk scenario van toepassing is, maar u kunt nu ook al veel in kaart over de douaneformaliteiten, douanerechten en BTW. Het is ook belangrijk dat u goede afspraken maakt met uw VK-relaties. Wij hebben voor u het 12-stappenplan opgesteld, dat u zelf kunt uitvoeren. Lees meer

Tariefschorsingen per 1 juli 2018 en 1 januari 2019

In een vorig artikel hebben we geschreven over antidumpingheffing en de veelal hoge douanerechten die hiermee gepaard gaan. In tegenstelling tot de antidumpingheffing (een non-tarifaire handelsbelemmering) met dus hoge rechten tot gevolg, bestaat ook de mogelijkheid voor aangewezen goederen om te importeren tegen een douanerecht van 0%. Dit kan door gebruik te maken van een zogenaamde tariefschorsing. In dit geval betaalt u geen douanerechten. In dit artikel werpen we een blik op de mogelijke tariefschorsingen vanaf 1 juli 2018 en 1 januari 2019. Lees meer

Herbeoordeling douanevergunningen in de praktijk

Vanaf eind 2017 is de Nederlandse Douane volop bezig om bedrijven te controleren in het kader van de ‘Herbeoordeling Douanevereenvoudigingen’. De herbeoordeling lijkt in eerste instantie slechts een formaliteit waarbij, in het licht van de nieuwe douanewetgeving (DWU), de douanevergunningen opnieuw moeten worden afgegeven door de Douane. In de praktijk blijkt het herbeoordelingsproces toch een stuk lastiger en ook weerbarstiger. Ook heeft de Nederlandse Douane een nieuw kader opgesteld om te kunnen optreden als douanevertegenwoordiger. Lees meer