Publicaties

EU Trader Portal vanaf 1 mei 2019 in gebruik!

De Douane heeft op 7 maart 2019 een webinar gegeven over de ingebruikname van het EU Trader Portal. Met behulp van de EU Trader Portal kunt u een vergunning aanvragen, verzoek doen tot wijziging van een vergunning en kunt u uw vergunningen raadplegen.

Het EU Trader Portal wordt in eerste instantie vanaf 1 mei 2019 alleen in gebruik genomen voor de aanvraag of een wijziging van de grensoverschrijdende vergunningen. Later zal de EU Trader Portal ook gebruikt gaan worden voor andere douanevergunningen. Wanneer ook de andere vergunningen aangevraagd moeten worden aan de hand van de EU Trader Portal is momenteel nog onduidelijk. Lees meer

Up to date november 2018

Voor deze maand even een korte update tussendoor, de nieuwsbrief zelf wordt in december weer verstuurd.

Op gebied van indeling en invoerrechten vindt er op 1 januari van elk nieuw jaar een belangrijke wijziging plaats, namelijk de inwerkingtreding van de nieuwe Gecombineerde Nomenclatuur. Dit is voor iedereen natuurlijk geen groot nieuws. Maar wat wel belangrijk is, is dat de nieuwe Gecombineerde Nomenclatuur 2019 al in oktober is gepubliceerd.

Een boekwerk van 962 pagina’s. Ga hier de verschillen maar eens in vinden met die van 2018. Gelukkig heb wij in het Customs Compliance Platform een overzicht gemaakt van deze verschillen. Vraag nu een gratis demoweek aan van het platform en bekijk wat het platform ook nog meer voor u te bieden heeft.

Het duurt nog een maand voordat dat nieuwe Gecombineerde Nomenclatuur 2019 in werking treedt, dus dit is het moment om vast te stellen of de code’s die u nu gebruikt vanaf 1 januari 2019 nog wel de juiste zijn!

Afvalbeheersbijdrage: bent u compliant?

Verpakkingen zijn ‘big business’. Niet alleen voor leveranciers van verpakkingen en producenten van goederen, maar ook van belang is dat een heffing moet worden betaald voor verpakkingen. Voor deze afvalbeheersbijdrage moet u een verpakkingenadministratie bijhouden en zo nodig – als u boven de drempel uitkomt – een aangifte doen. De praktijk wijst echter uit dat de administratie van bedrijven niet altijd ingericht is om aan deze administratieve verplichtingen te voldoen. Met de onderstaande informatie stelt u vast of u ook bijdrageplichtig bent en of u maatregelen moet nemen. Lees meer

BTW: Bewijsvoering bij afhaaltransacties

De heffing van BTW (omzetbelasting) in het internationaal handelsverkeer is een onderwerp dat niet altijd voldoende aandacht krijgt. Het tarief is toch nul, zo wordt vaak gezegd. Dat klopt, maar alleen als kan worden aangetoond dat de goederen Nederland ook hebben verlaten. Wanneer de verkoper zelf de goederen vervoert naar een andere lidstaat of naar een land buiten de EU, is het gemakkelijk aan te tonen dat de goederen daar zijn aangekomen. Maar hoe kan een verkoper voldoende bewijs leveren als de koper de goederen zelf afhaalt? Lees meer

 

Brexit: u kunt echt wel al aan de slag!

Hoewel over de Brexit nog lang niet alles duidelijk is en niet alle details bekend zijn, kunt u als verlader echter wel al een groot aantal maatregelen nemen. En natuurlijk is van belang welk scenario van toepassing is, maar u kunt nu ook al veel in kaart over de douaneformaliteiten, douanerechten en BTW. Het is ook belangrijk dat u goede afspraken maakt met uw VK-relaties. Wij hebben voor u het 12-stappenplan opgesteld, dat u zelf kunt uitvoeren. Lees meer

Tariefschorsingen per 1 juli 2018 en 1 januari 2019

In een vorig artikel hebben we geschreven over antidumpingheffing en de veelal hoge douanerechten die hiermee gepaard gaan. In tegenstelling tot de antidumpingheffing (een non-tarifaire handelsbelemmering) met dus hoge rechten tot gevolg, bestaat ook de mogelijkheid voor aangewezen goederen om te importeren tegen een douanerecht van 0%. Dit kan door gebruik te maken van een zogenaamde tariefschorsing. In dit geval betaalt u geen douanerechten. In dit artikel werpen we een blik op de mogelijke tariefschorsingen vanaf 1 juli 2018 en 1 januari 2019. Lees meer

Herbeoordeling douanevergunningen in de praktijk

Vanaf eind 2017 is de Nederlandse Douane volop bezig om bedrijven te controleren in het kader van de ‘Herbeoordeling Douanevereenvoudigingen’. De herbeoordeling lijkt in eerste instantie slechts een formaliteit waarbij, in het licht van de nieuwe douanewetgeving (DWU), de douanevergunningen opnieuw moeten worden afgegeven door de Douane. In de praktijk blijkt het herbeoordelingsproces toch een stuk lastiger en ook weerbarstiger. Ook heeft de Nederlandse Douane een nieuw kader opgesteld om te kunnen optreden als douanevertegenwoordiger. Lees meer

Wees voorbereid; doe de Brexit Impact Scan

Als onderneming wil u uiteraard graag goed voorbereid zijn op de Brexit. Hoewel nog niet alle details bekend zijn, kunt u al een groot aantal maatregelen nemen. U kunt in kaart brengen wat de gevolgen zijn voor douaneformaliteiten, douanerechten en BTW. Het is ook belangrijk dat u goede afspraken maakt met uw VK-relaties. Wij hebben voor u het 12-stappenplan opgesteld, dat u zelf kunt uitvoeren. Het is ook mogelijk dat wij samen met u de Brexit Impact Scan uitvoeren. Hoewel allerlei aspecten nog onduidelijk zijn, is één ding heel helder. Vele duizenden bedrijven zullen de gevolgen van de Brexit ondervinden en u kunt niet vroeg genoeg beginnen. Lees meer

Classificatie in 2018; wat u al had kunnen weten

Het nieuwe jaar is alweer enkele maanden onderweg en zorgt in douaneland op classificatiegebied traditiegetrouw voor gefronste wenkbrauwen. Standaard wijzigen tweemaal per jaar –  op 1 januari en 1 juli – de goederencodes uit de Gecombineerde Nomenclatuur. Het niet juist doorvoeren van deze wijzigingen in de interne systemen heeft een onjuiste aangifte tot gevolg. Maar ook zijn er andere interessante aanvullingen, wijzigingen en aanpassingen op het gebied van classificatie voor het jaar 2018. In dit artikel werpen we een blik op ITA2, de Gecombineerde Nomenclatuur 2018, mogelijke indelingsverordeningen en een korte vooruitblik op schorsingen ingaande per 1 juli 2018. Lees meer

 

Hof van Justitie legt bom onder waarderulings!

Eind december 2017 heeft het Hof van Justitie in het Hamamatsu-arrest een spreekwoordelijke bom gelegd onder waarderulings die zijn gesloten tussen de Douane en (veelal) multinationals. Het gaat dan om rulings die zijn gebaseerd op een met de Belastingdienst gesloten Advance Pricing Agreement (APA) waar de Douane bij aansluit. Uitgangspunt is dan de transfer price (een vaste verrekenprijs) waar aan het einde van het jaar nog elementen bij worden opgeteld of in mindering gebracht.

Het Hof van Justitie oordeelt dat dergelijke afspraken niet zonder meer mogelijk zijn. Het douanewetboek staat namelijk niet toe, aldus het Hof, dat een waarde wordt gehanteerd die later nog wordt gecorrigeerd. De transactiewaardemethode vereist dat direct duidelijk is wat de waarde van de goederen is.

In Nederland zijn een groot aantal rulings met de Nederlandse Douane gesloten waarbij een soortgelijke aanpak is overeengekomen. In veel van die gevallen stelt de Douane de douanewaarde (fors) omhoog bij als later betalingen plaatsvinden in het kader van transfer-pricing, ongeacht of duidelijk is dat deze daadwerkelijk betrekking hebben op de goederen. Kan dat echter nog steeds na dit arrest?

Omdat het arrest waarschijnlijk grote gevolgen heeft, gaven wij hierover op donderdag 1 februari 2018 een webinar. U kunt het webinar hier terugkijken.