Btw bij export

Als Nederlandse ondernemer bent u BTW-plichtig. Elke keer als u goederen verkoop, aan wie dan ook, moet BTW worden afgedragen. De hoogte van het tarief is afhankelijk van het soort goed (21 of 6%) maar ook van de bestemming. Als de goederen namelijk een bestemming hebben buiten de EU en dus worden vervoerd naar een derde land, dan geldt het nultarief. Dat is ook het geval bij een intracommunautaire levering naar een andere lidstaat.

U moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zowel bij export naar een derde land als een intracommunautaire levering moet u in ieder geval kunnen aantonen dat de goederen Nederland zijn uitgegaan. Dat is vaak niet heel moeilijk en kan plaatsvinden door een uitvoeraangifte of een afgetekend CMR-vrachtbrief. Maar in sommige gevallen beschikt u niet over deze ‘boeken en bescheiden’. In zo’n geval kunnen wij u vakkundig adviseren en zo nodig procederen. Neemt u gerust vrijblijvend contact met ons op.

Copyright © 2019 Customs Knowledge. Zie ook onze Algemene voorwaarden Customs Knowledge BV, Privacy Statement en disclaimer.