BTI (Bindende Tariefinlichting)

Als importeur of exporteur heeft u er mogelijk al eens mee te maken gehad ; u doet een aangifte en op enig moment geeft de Douane aan dat de door u gebruikte goederencode niet juist is. U had een goederencode moeten gebruiken waarvoor een lager, maar meestal een hoger douanerecht verschuldigd is. Of de juiste code is belast met een anti-dumpingheffing, er gelden aanvullende invoervoorwaarden of u had een uitvoervergunning moeten aanvragen.

Nog los van de omstandigheid dat u in voornoemde gevallen een onjuiste aangifte heeft gedaan, wordt u dan ook nog vaak geconfronteerd met een uitnodiging tot betaling (UTB). U bent dan meer douanerechten verschuldigd en in de meeste gevallen kunt u die niet meer verhalen op uw klanten.

Om dergelijke problemen te voorkomen kunt u een Bindende Tariefinlichting (BTI) aanvragen. Met deze BTI heeft u zekerheid over de goederencode gedurende een periode van drie jaar. In de meeste gevallen dat wij een BTI voor een bedrijf aanvragen is er al discussie over de indeling. Of het betreft een complex classificatie. Wij zorgen er voor dat alle ins en outs van het product bekend zijn, de wetgeving en jurisprudentie tot in detail bekend is en zodoende alle mogelijkheden bekend zijn.

In veel gevallen leidt onze bemoeienis tot de afgifte van een BTI voor de gewenste goederencode.  Het lukt echter niet altijd. Als u dat wenst én als wij er ook heil in zien, dan gaan we er echter voor en voeren onze juristen de bezwaar– en beroepsprocedure om alsnog de juiste goederencode vast te kunnen stellen. En daarin zijn we soms wat eigenzinnig en eigenwijs. Maar niet ten onrechte! Wilt u weten waarom, lees dan dit artikel. Wilt u dat we snel aan de slag gaan, neem dan contact op met onze superexpert op het gebied van classificatie, Bram van Breukelen.

Copyright © 2019 Customs Knowledge. Zie ook onze Algemene voorwaarden Customs Knowledge BV, Privacy Statement en disclaimer.