Brexit, wat weten we wel al?!

Branche-organisaties en bonden laten van zich horen, de media staan er vol van en de politiek raakt bijna in paniek: de Brexit. Het lijkt niet goed te komen als het proces zo doorgaat en dan zou een keiharde Brexit nog wel eens heel reëel zijn. Toch zijn veel bedrijven nog niet ver in de voorbereiding. “We weten nog niets”, horen we vaak. Is dat echter wel zo? Heel veel dingen zijn namelijk wél al duidelijk en daar kunt u echt al iets mee. Enkele voorbeelden. 

Hoogte van het douanerecht bij invoer in de EU
Hoewel we inderdaad nog niet weten welk scenario het gaat worden, bestaan er diverse verplichtingen waaraan de EU en het Verenigd Koninkrijk (“VK”) zich moeten houden. Zo geldt het “most favoured nations”-beginsel (MFN) dat inhoudt dat een nulrecht voor de invoer van het ene land (lid van de WTO) ook moet gelden voor een ander lid van de WTO. Het VK zal lid blijven van de WTO, we twijfelen daar tenminste niet erg aan. Dat betekent dus ook dat wanneer nu een nulrecht geldt bij invoer uit derde landen, dat nulrecht moet worden toegepast voor de invoer vanuit het VK. 

Dat nulrecht is voor invoer in de EU voor een groot aantal producten van toepassing.  

Wat het VK gaat doen met de hoogte van de douanerechten is nog niet duidelijk. Maar ook voor het VK geldt dat voor bepaalde producten geen douanerecht mag worden geheven, omdat zij lid is van de WTO. Dat geldt bijvoorbeeld voor een reeks van elektronica op grond van de ITA-overeenkomst of voor geneesmiddelen. Omdat dit WTO-afspraken zijn, blijven deze ook na de Brexit van toepassing. 

Classificatie
Ook is duidelijk dat de classificatie van goederen niet anders gaat worden, in ieder geval niet op 6-cijferniveau. Als WTO-lid zal het VK immers het geharmoniseerd systeem blijven hanteren. De kans is zelfs groot dat ze vooralsnog dezelfde code op 8-cijferniveau behoudt. Dat betekent dus ook dat u nu al kunt vaststellen of er discussies ontstaan bij invoer. Zo zal een importeur van vrachtwagens bij een harde Brexit in veel gevallen 22% douanerecht moeten betalen, maar als hij de goederen als een dumper invoert van GS-onderverdeling 8704 10, dan is het recht voor invoer vanuit het VK nul. 

Bepalingen voor ‘food en feed’
Waar we nu vrij verkeer van goederen hebben van alle producten, zal door de Brexit niet alleen douanerecht – in sommige gevallen – worden geheven, maar gelden ook harde grenzen bij de invoer van een reeks van voedsel voor mens en dier, ofwel food en feed. Bedrijven die nu al te maken hebben met deze bepalingen en de NVWA, weten dat de kleinste omissie tot grote problemen leidt. Niet zelden worden partijen vernietigd of terug gestuurd omdat een document niet volledig juist is of omdat op de verpakking een nummertje ontbreekt.  

Het is wel redelijk duidelijk dat na de Brexit veel formaliteiten op dit gebied moeten worden verricht. Erg aannemelijk is het immers niet dat alsnog wordt besloten tot een douane-unie en harmonisatie van de veterinaire en fytosanitaire bepalingen. Het is dan ook raadzaam om nu al alles te gaan voorbereiden zodat de documentaire en fysieke afhandeling later soepel en precies volgens de regels kan verlopen. 

INCO-terms
Een ander aandachtspunt zijn de INCO-terms. Hiermee wordt afgesproken wie verantwoordelijk is voor welke handelingen. Wie betaalt het vervoer, wie regelt de uitvoer- of invoeraangifte, de verzekering, wanneer wordt het risico voor beschadiging overgedragen, enzovoorts. In veel gevallen waarbij nu nog slechts intracommunautaire handel plaatsvindt, zijn geen INCO-terms afgesproken. Het wordt dan dus hoogste tijd om hier met de leverancier of afnemer over te gaan spreken. Of misschien zijn er wel al afspraken gemaakt, maar moeten die grondig worden herzien. 

Andere gebieden
We kunnen nog wel een tijdje doorgaan met onderwerpen waarvan wél al duidelijk is dat er iets gaat wijzigen en ook welke kant het opgaat. Denk aan accijns of omzetbelasting (btw), het openbreken van contracten omdat de omstandigheden wijzigen, maar ook aan douanevergunningen die in het VK zijn afgegeven en waarvan nu gebruik wordt gemaakt. Of de BTI uit het VK die nu bij invoer in de EU wordt gebruikt omdat de importeur het bedrijf uit het VK is. Zo zal ook de AEO-vergunning niet meer in de EU geldig zijn.  

Zoals gezegd, we kunnen nog wel een tijdje doorgaan. Sterker nog, we hebben ons werk er van gemaakt om bedrijven hierover te adviseren en hebben in dat kader de Brexit Impact Scan ontwikkeld. Wilt u diepgaander advies of lijkt het u zinvol dat we eens in de Brexit-projectgroep binnen uw bedrijf aansluiten, dan kan dat uiteraard ook. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via info@douaneadvies.nl of 0513-689897. Daarbij is wellicht ook interessant dat u bij ons de Brexit-voucher kunt inwisselen. Wij voldoen uiteraard aan de eisen zoals gesteld door de Rijksdienst van Ondernemend Nederland. Wilt u meer informatie over de Brexit-voucher, klik dan hier.   

Copyright © 2019 Customs Knowledge. Zie ook onze Algemene voorwaarden Customs Knowledge BV, Privacy Statement en disclaimer.