Boetes en strafrecht

In het douane (aangifte) proces worden er fouten gemaakt. Vaak worden deze fouten afgedaan in de bestuursrechtelijke sfeer. Daarbij kan aan u een boete worden opgelegd (bijvoorbeeld voor het doen van een onjuiste aangifte). Daarbij gaat het dan vaak om de bestuursrechtelijke variant van de boete en is niet het strafrecht van toepassing. Bij zo’n boete kunt u via het bestuursrecht bezwaar en beroep indienen tegen de boete. De rechtsgang volgt dan dezelfde weg als een opgelegde navorderingsaanslag. Het is daarbij wel zaak om binnen de termijnen (zes weken) bezwaar te maken en dan de juiste stappen te zetten.

In sommige gevallen echter kiest de Douane (boete-fraude coördinator) voor de strafrechtelijke weg. In de douanewetgeving is opgenomen welke feiten aanleiding voor strafrechtelijke afdoening kunnen zijn. Dat is bijvoorbeeld (al) het doen van een onjuiste aangifte. Tegenwoordig heeft de Douane bij de strafrechtelijke afdoening een krachtig extra wapen: de fiscale strafbeschikking.

Douane strafrecht is werk voor specialisten. U dient zich bijvoorbeeld rekenschap te geven van het feit dat u in omstandigheden een recht om te zwijgen hebt en soms juist belang heeft bij het afleggen van een verklaring. Het procederen voor een strafrechter vraagt naast strafrechtelijke kennis, tevens kennis van het douanerecht. Deze combinatie is in de praktijk een lastig snijvlak. De juristen en consultants van Customs Knowledge zijn bij uitstek werkzaam op dit snijvlak en hebben een ruime ervaring op dit gebied. Wij staan u graag bij, neemt u gerust vrijblijvend contact met ons op.

Copyright © 2019 Customs Knowledge. Zie ook onze Algemene voorwaarden Customs Knowledge BV, Privacy Statement en disclaimer.