Bezwaar

Veel bedrijven ontkomen er niet aan; procederen. Wanneer een onderneming het niet eens is met een beslissing van de overheid, dan zal zij daartegen een bezwaarprocedure moeten voeren en zo nodig een beroepsprocedure. In veel gevallen is de uitkomst van zo’n procedure van groot belang. Het is dan ook logisch om zo’n procedure te laten voeren door deskundigen die het klappen van de zweep kennen. Customs Knowledge weet als geen ander hoe zo’n procedure moet worden gevoerd en begeleidt u hierbij op deskundige wijze.

Om met succes de bezwaarprocedure te doorlopen moet een goede motivering worden geschreven. Daarbij is het zinvol om niet alleen de casus goed te kennen, maar ook goed op de hoogte te zijn van de wetgeving en de jurisprudentie. Wanneer het bestuursorgaan voornemens is om het bezwaar af te wijzen, geeft zij de mogelijkheid voor een hoorgesprek. In het hoorgesprek krijgt belanghebbende nog een keer de kans om een en ander mondeling toe te lichten. Aangezien het hoorgesprek vanuit de zijde van het bestuursorgaan door een juridische specialist wordt gevoerd, is het voor belanghebbende van belang om goed beslagen ten ijs te komen. Wanneer Customs Knowledge uw belangen behartigt hoeft u zich daar geen zorgen over te maken. Neemt u gerust vrijblijvend contact met ons op.

Wij voeren onder meer bezwaarprocedures tegen de Douane, Belastingdienst, de Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en diverse Ministeries.

Copyright © 2019 Customs Knowledge. Zie ook onze Algemene voorwaarden Customs Knowledge BV, Privacy Statement en disclaimer.