Beroep & cassatie

De bezwaarprocedure leidt niet altijd tot het gewenste resultaat. Dat betekent echter zeker niet dat de zaak per definitie is verloren. Na bezwaar is namelijk beroep en in veel gevallen hoger beroep en cassatie mogelijk. Daarbij is niet onbelangrijk dat wanneer een bestuursorgaan ook maar enigszins twijfelt, zij belanghebbende niet in het gelijk zal stellen. Werd de bezwaarprocedure nog bij het bestuursorgaan gevoerd, in beroep wordt een oordeel geveld door een formeel rechtscollege.

Daarbij zijn niet alleen diverse strikte regels van toepassing, maar is ook een allesomvattende kennis van het juridisch kader vereist. Ten behoeve van de beroepsprocedure dient Customs Knowledge het beroepschrift in, voert zij zo nodig repliek en houdt zij het pleidooi tijdens de hoorzitting. Customs Knowledge heeft uitgebreide ervaring in het voeren van procedures voor de Rechtbank Haarlem, de douanekamer van het Gerechtshof Amsterdam en het College van Beroep voor het bedrijfsleven te ‘s-Gravenhage. Ook bij de andere rechtbanken en hoven voert zij beroepsprocedures ten behoeve van andere dan douane gerelateerde zaken.

Procederen in het douanerecht, vraagt soms een lange adem. Na bezwaar, beroep en hoger beroep is er het namelijk mogelijk dat u als belanghebbende, maar ook de inspecteur van de douane, beroep in cassatie in dient.

De procedure bij de Hoge Raad is aan een groot aantal formaliteiten verbonden. Zo dient bijvoorbeeld het beroepschrift al aan een aantal voorwaarden te voldoen. Er gelden strikte termijnen en in beginsel wordt uitsluitend schriftelijk geprocedeerd. Een hoorzitting wordt dus niet zonder meer gevoerd.

Cassatie bij de Hoge Raad is de laatste stap. Het is dan ook van extra groot belang om in deze laatste fase alle juridische argumenten op een heldere en gemotiveerde wijze voor het voetlicht te brengen. Customs Knowledge heeft ervaring in het voeren van cassatieprocedures bij de Hoge Raad. Bent u benieuwd of uw procedure zich leent voor cassatie, neemt u dan gerust vrijblijvend contact met ons op.

Copyright © 2019 Customs Knowledge. Zie ook onze Algemene voorwaarden Customs Knowledge BV, Privacy Statement en disclaimer.