Bedrijfsstructuur

Customs Knowledge heeft veel ervaring met het (her-)structureren van bedrijven met name om douanerisico’s te minimaliseren. Het komt vaak voor dat bedrijven hun douaneactiviteiten in één en dezelfde vennootschap onderbrengen als hun operationele (handels-) activiteiten. Daarmee wordt het risico op douaneclaims die de continuïteit van het bedrijf bedreigen als het ware ingebakken in het bedrijfsproces. Dit risico kan worden beperkt door de douaneactiviteiten te separeren en onder te brengen in een separate vennootschap. Indien u een groot aantal verschillende activiteiten heeft (te denken valt aan een invoer, uitvoer, entrepot, douanevervoer etc.) kan het zelfs aan te bevelen zijn om meerdere (douane-) vennootschappen op te richten. Neemt u gerust vrijblijvend contact met ons op.

Copyright © 2019 Customs Knowledge. Zie ook onze Algemene voorwaarden Customs Knowledge BV, Privacy Statement en disclaimer.