Auteur: Wikje van der Zee

Waarde en hoeveelheid van een douanevergunning

Als u gebruik wilt maken van de regeling actieve veredeling, bijzondere bestemming, tijdelijke invoer, passieve veredeling en douane-entrepot, heeft u een douanevergunning nodig. In de aanvraag van een  douanevergunning geeft u de betreffende goederen met de bijbehorende waarde en hoeveelheid per maand aan. Elke maand blijft u binnen de opgegeven waarde en hoeveelheid van de vergunning. Toch ontvangt u van de Douane een navorderingsaanslag, omdat u de waarde en hoeveelheid van de vergunning heeft overschreden. De waarde en hoeveelheid heeft namelijk niet betrekking op een maand, maar op de gehele vergunningsduur van drie jaar! Is dit een terechte constatering van de Douane? Lees meer

 

Voorkom UTB of erger!

Heeft u als bedrijf een vergunning actieve veredeling of bijzondere bestemming? Dan heeft u de mogelijkheid goederen onder schorsing respectievelijk vrij van douanerechten in te voeren. Aan het gebruik van deze vergunningen zitten echter voorwaarden.

Indien u bijvoorbeeld de gemaximaliseerde hoeveelheid overschrijdt, loopt u het risico dat de Douane een UTB aan u oplegt. Bovendien heeft de Douane bij schending van de voorwaarden zelfs de bevoegdheid de vergunning in te trekken. Uw bedrijf zal (meer) douanerechten moeten voldoen, terwijl deze goederen eerst onder schorsing dan wel vrij van douanerechten konden worden ingevoerd vanwege uw vergunning actieve veredeling of bijzondere bestemming. Houdt u bijvoorbeeld bij of u binnen de gestelde hoeveelheid blijft?

Om UTB aanslagen en intrekkingen van vergunningen te voorkomen, komen wij graag bij u langs voor een audit! Voor meer informatie neem contact met ons op via info@douaneadvies.nl of 0513-689897.

BTW: Bewijsvoering bij afhaaltransacties

De heffing van BTW (omzetbelasting) in het internationaal handelsverkeer is een onderwerp dat niet altijd voldoende aandacht krijgt. Het tarief is toch nul, zo wordt vaak gezegd. Dat klopt, maar alleen als kan worden aangetoond dat de goederen Nederland ook hebben verlaten. Wanneer de verkoper zelf de goederen vervoert naar een andere lidstaat of naar een land buiten de EU, is het gemakkelijk aan te tonen dat de goederen daar zijn aangekomen. Maar hoe kan een verkoper voldoende bewijs leveren als de koper de goederen zelf afhaalt? Lees meer