Auteur: Bram van Breukelen

De classificatie van (onder) delen

Het blijft moeilijk zo blijkt uit de praktijk. Het indelen van delen van een machine, apparaat of een toestel. Regelmatig worden de verkeerde keuzes gemaakt. Dan wordt gekozen voor de makkelijkste weg, het indelen als een deel van de machine, van het apparaat of van het toestel. Want, zo luidt de motivering, dat is het toch ook, daar wordt het toch ook daadwerkelijk voor gebruikt. Het klinkt logisch, maar deze manier van indelen is toch niet echt verantwoord. Voorkom problemen en stel voordat de aangifte wordt gedaan vast welke code de juiste is. Lees meer

AEO Classificatie; artikelstambestand

Bij een van de grotere logistiek dienstverleners heeft de Douane onlangs een veldtoets AEO uitgevoerd. Bij deze controle is onder meer gekeken naar de indeling van goederen in de gecombineerde nomenclatuur.

Vastgesteld werd dat in een groot aantal gevallen de GN/taric-code werd vastgesteld op het moment van het doen van de aangifte. Van de vastgestelde code werd weliswaar een aantekening gemaakt, van een gestructureerde vastlegging was geen sprake. Het gevolg was dat in een aantal gevallen werd geconstateerd dat voor dezelfde goederen verschillende codes werden gebruikt.

Naar aanleiding van deze constatering heeft de logistieke dienstverlener bijstand gevraagd aan een externe partij. Bijstand in de vorm van het in overleg opstellen van een artikelstambestand (hierna ASB) waarin goederen gekoppeld kunnen worden aan GN/taric-codes en waarin alle andere voor de Douane relevante gegevens aan de goederen kunnen worden gekoppeld.

Uitgangspunt werd de informatie die de logistiek dienstverlener nodig had en die beschikbaar was bij de importeur. De importeur beschikt immers doorgaans over essentiële informatie voor het vaststellen van de juiste codes. Per importeur werd een ASB opgesteld. Om het juiste draagvlak te creëren is ook met de importeurs gesproken. Tijdens deze gesprekken is het belang van een goed ASB besproken.

Naast het vaststellen van het ASB zijn er ook procedures opgesteld voor o.a.:

  • Wijzigingen in het ASB alleen door geautoriseerde personen;
  • Wijzigingen in het ASB altijd in overleg met de importeur;
  • Periodieke check op actualisatie van het ASB;
  • Periodieke check door middel van de transponeringstabellen; en
  • Verantwoordelijkheden van de importeur.

Door per importeur een logboek bij te houden van de mutaties kan te allen tijde vastgesteld worden waar wijzigingen hebben plaatsgevonden in het productassortiment en het ASB is aangepast/uitgebreid.

De uitwerking van bovenstaand project heeft uiteindelijk geleid tot een actueel ASB waarin de juiste codes zijn opgenomen en procedures die zijn overeengekomen met importeur, logistiek dienstverlener en Douane zijn vastgelegd. In overleg met de Douane kon worden vastgesteld dat de uitwerking in overeenstemming was met de gestelde AEO vereisten.

Verzoek tot terugbetaling en kwijtschelding

Voor bijna alle rechten bij invoer geldt het credo “eens betaald, blijft betaald”. Uiteraard is het mogelijk om tegen een uitnodiging tot betaling (UTB) bezwaar en beroep in te stellen en op die manier onterecht geheven rechten terug te krijgen. Er is echter ook nog een andere belangrijke, maar bij velen niet bekende, mogelijkheid om onterecht betaalde rechten terug te krijgen; het verzoek tot terugbetaling of – indien het bedrag nog niet is betaald – een verzoek om kwijtschelding. De wettelijke basis voor deze mogelijkheid is vastgelegd in artikel 235 – 242 van het CDW en artikelen 877 – 909 van de Toepassingsverordening CDW. Ten behoeve van de leesbaarheid van dit artikel wordt hierna alleen nog maar gesproken over een verzoek tot terugbetaling. Lees meer

Douane Tarief Voorziening (DTV)

Sinds 31 augustus 2014 kan gebruik gemaakt worden van het nieuwe gebruikstarief, de Douane Tarief Voorziening (DTV). Hoewel op dit moment het “klassieke” gebruikstarief ook nog kan worden gebruikt, is het de bedoeling dat de DTV op termijn het oude gebruikstarief gaat vervangen. Ongetwijfeld hebben al veel aangevers (bijvoorbeeld zij die aangiften ten invoer in AGS maken) met de DTV gewerkt. Er zullen echter ook bedrijven zijn die het oude systeem koesteren en DTV nog niet hebben gebruikt. Lees meer

Help, de Douane heeft een administratieve controle aangekondigd!

Wat te doen wanneer de Douane een boekenonderzoek aankondigt? Deze vraag is niet alleen belangrijk voor een bedrijf dat nog niet eerder te maken heeft gehad met een administratieve controle van de Douane. Ook bedrijven die reeds meerdere malen door de Douane zijn gecontroleerd zouden de moeite moeten nemen om zich voor te bereiden op deze controle. De administratieve controle is een instrument waarvan de Douane zich bedient om achteraf vast te stellen of aangiften juist waren en of conform de vergunningsvoorwaarden is gewerkt. In deze bijdrage gaan we niet alleen in op de voorbereidingen die bedrijven kunnen treffen wanneer zij met een dergelijk onderzoek worden geconfronteerd, maar ook hoe kan worden gehandeld tijdens en na het onderzoek. Lees meer

Drie of vijf jaar; welk risico loopt u?

Onder normale omstandigheden kan de Douane rechten bij invoer drie jaar navorderen. Dat betekent dat wanneer de Douane uw aangiften gedurende drie jaar niet heeft gecontroleerd, zij de mogelijkheid heeft deze alsnog te komen controleren. Zij kan dan over de afgelopen periode van (maximaal) drie jaar navorderen. In sommige gevallen echter bestaat de mogelijkheid dat de Douane toch navordert over een termijn van vijf jaar. Hoewel de voorwaarden voor deze langere navorderingstermijn in de wet vastliggen, is toch niet altijd duidelijk wanneer wel of niet over vijf jaar mag worden nagevorderd.  Lees meer