Audits (export-compliance)

Customs Knowledge voert regelmatig audits bij bedrijven uit om vast te stellen of de export-compliance voldoende is gewaarborgd. Daarbij worden door ons niet alleen de procedures gecontroleerd die er bijvoorbeeld voor zorgen dat bij de uitvoeraangifte ook daadwerkelijk de juiste vergunningen aanwezig zijn, maar ook wordt vastgesteld of tijdige blokkering van de export (in bijvoorbeeld het ERP-systeem) plaatsvindt wanneer de vergunning niet beschikbaar is. Tevens komt de tijdige communicatie met de autoriteiten (Centrale Dienst In en Uitvoer en of team POSS) en het tijdig indienen van sondageverzoeken aan de orde.

Dit onderwerp is tevens een integraal onderdeel van de AEO compliance monitoring die wij hebben ontwikkeld in ons AEO-Control Framework. Graag vertellen wij u meer over de mogelijke audits die wij bij u kunnen uitvoeren. Neemt u gerust vrijblijvend contact met ons op.

Copyright © 2019 Customs Knowledge. Zie ook onze Algemene voorwaarden Customs Knowledge BV, Privacy Statement en disclaimer.