AOIB

Een beschrijving van de Administratieve Organisatie en de Interne Beheersmaatregelen (AOIB) is noodzakelijk voor ieder bedrijf dat haar bedrijfsprocessen wil monitoren. De AOIB geeft inzicht in de activiteiten die het bedrijf uitvoert en is om die reden ook van belang voor de AEO-aanvraag en de latere monitoring.

Ook voor de aanvraag van diverse andere vergunningen, is het van belang dat een volledige AOIB wordt opgesteld. Customs Knowledge heeft ruime ervaring met het opstellen van een AOIB en kan u assisteren bij het opstellen van de AOIB. Daarnaast heeft Customs Knowledge de AEO-Control Framework tool ontwikkeld die u helpt bij het inzichtelijk maken van uw bedrijfsprocessen. De inrichting van de tool vormt de AOIB.

.

Copyright © 2019 Customs Knowledge. Zie ook onze Algemene voorwaarden Customs Knowledge BV, Privacy Statement en disclaimer.