Afvalbeheersbijdrage: bent u compliant?

Verpakkingen zijn ‘big business’. Niet alleen voor leveranciers van verpakkingen en producenten van goederen, maar ook van belang is dat een heffing moet worden betaald voor verpakkingen. Voor deze afvalbeheersbijdrage moet u een verpakkingenadministratie bijhouden en zo nodig – als u boven de drempel uitkomt – een aangifte doen. De praktijk wijst echter uit dat de administratie van bedrijven niet altijd ingericht is om aan deze administratieve verplichtingen te voldoen. Met de onderstaande informatie stelt u vast of u ook bijdrageplichtig bent en of u maatregelen moet nemen. Lees meer