AEO; vijf voor twaalf

Een aantal grote logistieke dienstverleners heeft de afgelopen periode de gele kaart gekregen van de Douane. Voor de AEO-status waren zij namelijk niet of onvoldoende in control. Het verliezen van de AEO-status heeft voor zo’n bedrijf natuurlijk enorme gevolgen. Daarom zijn wij door deze bedrijven gevraagd om het door ons ontwikkelde AEO-Control Framework te implementeren. Voor al deze bedrijven heeft deze succesvolle aanpak geleid tot het behoud van de AEO-status. Ook is veel beter inzichtelijk gemaakt wat de interne verantwoordelijkheden en controle-activiteiten inhouden. Zowel de opdrachtgever alsook de Douane concludeerden dat werd voldaan aan de eisen van beheersing en monitoring.