Accijns

Naast de douanerechten en antidumpingrechten hebben we in de EU ook te maken met de heffing van accijns. Deze belasting wordt geheven in de lidstaat van bestemming over goederen zoals wijn, overige alcoholhoudende producten, tabaksproducten, et cetera. Accijns wordt verschuldigd bij invoer of uitslag van de accijnsgoederen.

Hoewel de hoogte van de accijnstarieven een nationale aangelegenheid is, zijn er in verordeningen en richtlijnen wel regels gesteld voor de opslag en het vervoer van deze goederen. Door de positie die Nederland inneemt in de (internationale) handel, zijn er veel bedrijven die een vergunning voor een accijnsgoederenplaats (AGP) hebben om deze handel mogelijk te maken. Uitgangspunt hierbij is dat de accijns pas wordt betaald, daar waar het eindgebruik van de goederen plaatsvindt. De opslag en het vervoer van de goederen vindt dan ook vaak plaats onder schorsing van accijns. Daaraan kleven echter wel grote risico´s. Het niet zuiveren van vervoersdocumenten kan de titularis van de documenten naheffingsaanslagen opleveren van honderdduizenden euro’s.

Om in aanmerking te komen voor de noodzakelijke vergunningen moeten bedrijven voldoen aan administratieve eisen en moeten ze de nodige waarborgen bieden dat de accijnsverplichtingen worden nagekomen. Customs Knowledge kan u begeleiden bij de aanvraag voor deze vergunning. Daarnaast kan Customs Knowledge helpen bij het opstellen van de beschrijving van de administratieve organisatie en maatregelen van interne beheersing. Ook adviseert Customs Knowledge over problemen en vragen naar aanleiding van diverse accijnsvraagstukken zoals de niet zuivering van de voor het vervoer gebruikte documenten (e-AD). Neemt u gerust vrijblijvend contact met ons op.

Copyright © 2019 Customs Knowledge. Zie ook onze Algemene voorwaarden Customs Knowledge BV, Privacy Statement en disclaimer.