Aanvraag AEO-vergunning

De aanvraag van de AEO-status kan heel eenvoudig zijn. U voer een self-assessment uit, vult het aanvraagformulier in en belooft bij de aanvraag dat u maatregelen neemt om “in control” te zijn. Zo pakken wij dat echter niet aan. Wij willen al bij de aanvraag van uw AEO-status kunnen waarborgen dat u deze status ook behoudt. Customs Knowledge heeft vanaf het moment dat in 2008 de eerste AEO-vergunningen werden uitgereikt, ervaring met de aanvraag van alle soorten bedrijven van groot MKB tot multinationals.

Voor een succesvolle aanvraag van een AEO-vergunning met het bedrijf een self-assessment uitvoeren op grond van de guidelines. Hierbij begint al onze ondersteuning. Onze consultants en juristen begrijpen wat de bedoeling is van de Europese guidelines, wat reëel en nodig is, maar ook dat niet elk bedrijf alles op de zelfde manier aanpakt en oplost. Customs Knowledge kan u dus begeleiden bij het uitvoeren van de self-assessment, het bepalen van de verbeterpunten en het uitvoeren van diverse werkzaamheden ten behoeve van de AEO-status.

Wij beoordelen dus niet alleen uw AEO-aanvraag, we helpen u vanaf het begin. Bij het vergaren van informatie, het beoordelen en afstemmen van procedures, instructies en werkafspraken maar ook het overleg met de Douane. Vaak zal gaandeweg het traject blijken dat er aspecten zijn die verbetering behoeven. Dat hoeft de afgifte van een AEO-vergunning niet per definitie in de weg te staan, maar het is wel noodzakelijk dat het bedrijf een verbetertraject ingaat. Daarbij is het mogelijk dat u aanvullende procedures invoert (zie ook onze AEO-tool) , dat u afspraken met uw leveranciers maakt, aanvullende maatregelen op diverse gebieden neemt of uw personeel gericht opleidt.

Customs Knowledge kan u adviseren en begeleiden in deze trajecten en werkzaamheden. Inmiddels hebben we veel en diverse bedrijven begeleid en kennen wij als geen ander het eisen- en wensenpakket van de Douane. Neemt u gerust vrijblijvend contact met ons op.

Copyright © 2019 Customs Knowledge. Zie ook onze Algemene voorwaarden Customs Knowledge BV, Privacy Statement en disclaimer.