Webinars

19 september 2017: Klik hier voor aanmelden webinar actuele jurisprudentie
Wij brengen u op de hoogte van de belangrijkste jurisprudentie op het gebied van douane en internationale handel.
3 oktober 2017: Klik hier voor aanmelden webinar douanestrafrecht
De webinar strafrecht is een verdieping op de webinar die Sander van Lent in april 2017 heeft gegeven. In dit webinar wordt dus onder andere concreet ingegaan op praktische zaken waarmee een verdachte van een strafbaar feit op douanegebied te maken kan krijgen. Hoe verloopt een verhoor, wat zijn uw rechten en plichten, aan welke termijnen moeten de douane zich houden? Maar ook wat gebeurt er als een officier van justitie de leiding neemt over het opsporingsonderzoek en de FIOD betrokken raakt. Of wat gebeurt er als u in verzet gaat tegen een fiscale strafbeschikking? Deze en andere zaken komen aan bod in dit webinar.
31 oktober 2017: Klik hier voor aanmelden webinar customs compliance platform
In het webinar CCP heeft u de mogelijkheid om alle features van het Customs Compliance platform in te zien en de voordelen die dit voor uw organisatie kan opleveren. Het Customs Compliance Platform biedt de mogelijkheid om op een snelle en efficiënte manier periodiek geïnformeerd te worden over de relevante ontwikkelingen, actuele jurisprudentie, nieuwe wetgeving en andere specifieke elementen op het gebied van douane & internationale handel, product- en voedselveiligheid alsmede accijns
9 november 2017: Klik hier voor aanmelden webinar douanewaarde
In het webinar douanewaarde belichten wij de te hanteren transactiewaarde. Aan de hand van het 5-stappenplan worden enkele praktijkvoorbeelden behandeld.
7 december 2017: Klik hier voor aanmelden webinar accijns
Accijns is een belastingsoort die veel geld in het laatje brengt van de Nederlandse schatkist. Er gaan hoge bedragen in om en de risico’s zijn omvangrijk. In dit webinar neemt Bart u mee in de praktijk en actualiteit. Zo zijn er de laatste tijd diverse interessante uitspraken gedaan over de aansprakelijkheid van de partijen in de logistieke keten die met accijns te maken hebben, maar ook wordt toegelicht welke vereenvoudigingen er bestaan voor het vervoer van accijnsproducten, zonder dat u een AGD opmaakt. Ook wordt aandacht besteed aan de beleidsregels van de Belastingdienst / Douane. Wellicht kent u ze nu nog niet, maar ze kunnen terdege van belang zijn. Wilt u meer weten over dit onderwerp, bezoekt u dan ook de expertsessie accijns
11 december 2017: Klik hier voor aanmelden webinar export control
In dit webinar gaan Sander van Lent (Customs Knowledge) en Richard Groenendijk (AEB) in op de vraag welke juridische realiteit nou eigenlijk geldt. Welke regels zijn voor u, als Europese partij, van toepassing? Wat is de verhouding tot de regels in de Verenigde Staten? Wat is het onderscheid en waar moet u in de praktijk nou wel en niet aan voldoen? In de praktijk zien wij vaak dat Amerikaanse en Europese eisen door elkaar worden geintepreteerd terwijl hier toch een duidelijk onderscheid in te maken is. Het gebruik van slimme software kan u in dit kader veel werk besparen en bovenal zorgen voor meer zekerheid en risicobeperking.
19 december 2017: Klik hier voor aanmelden webinar actuele jurisprudentie
Wij brengen u op de hoogte van de belangrijkste jurisprudentie op het gebied van douane en internationale handel.
13 maart 2018: Klik hier voor aanmelden webinar actuele jurisprudentie
Wij brengen u op de hoogte van de belangrijkste jurisprudentie op het gebied van douane en internationale handel.
19 april 2018: Klik hier voor aanmelden webinar tariefschorsing
Een mogelijkheid die bij veel bedrijven nog niet of niet voldoende bekend is, is de tariefschorsing. Het is namelijk mogelijk om onder bepaalde voorwaarden een tariefschorsing aan te vragen, waardoor specifieke producten niet meer worden belast met een douanerecht. In veel gevallen gaat het dan om de invoer van producten die in de Europese Unie niet of onvoldoende worden geproduceerd. In dit webinar behandelt Bart welke voorwaarden gelden en hoe u een aanvraag voor een tariefschorsing kunt indienen.
21 juni 2018: Klik hier voor aanmelden webinar “Hoe voorkom ik antidumoingheffing?”
Hoewel antidumpingheffingen niet opeens bestaan, zijn zij voor veel bedrijven soms toch een verrassing. Men is niet van het bestaan van een specifieke antidumpingheffing op de hoogte, de classificatie is onjuist en daardoor was aanvankelijk geen antidumpingheffing van toepassing of later blijkt een onjuiste oorsprong te zijn gehanteerd. In veel gevallen zit de importeur of expediteur dan met een enorm probleem.  Antidumpingheffing valt nooit volledig te voorkomen. Echter er zijn wel diverse voorzorgsmaatregelen te nemen. Vanuit het recht, de jurisprudentie maar vooral ook de praktijk, neemt Bart Boersma de deelnemer mee hoe hij of zij kan voorkomen dat pas laat – te laat – blijkt dat toch een antidumpingheffing verschuldigd is. Een leerzaam en bruikbaar webinar.
12 juli 2018: Klik hier voor aanmelden webinar actuele jurisprudentie
Wij brengen u op de hoogte van de belangrijkste jurisprudentie op het gebied van douane en internationale handel.

Customs Knowledge organiseert regelmatig (gratis) webinars. Tijdens een webinar praten wij u kort bij over het genoemde onderwerp. Een webinar duurt ongeveer een uur en er is volop mogelijkheid om interactief vragen te stellen. Uw tijdsinvestering is beperkt, uw kenniswinst is groot! Een webinar is vanaf iedere locatie met uw computer te volgen, u hoeft hiervoor uw werkplek niet te verlaten. U heeft alleen een internetverbinding nodig.

Na afloop van het webinar ontvangt u een link per e-mail waarmee u het complete webinar nog eens kan bekijken en beluisteren of door kan sturen aan uw collega’s. Deelname aan een webinar is GRATIS!

Altijd uw kennis op peil? Schrijf u ook in voor onze diverse expertsessies!

AGENDA

19 september 2017:
webinar actuele jurisprudentie
3 oktober 2017:
webinar douanestrafrecht
31 oktober 2017:
webinar customs compliance platform
9 november 2017:
webinar douanewaarde
22 november 2017:
expertsessie douanestrafrecht
7 december 2017:
webinar accijns
11 december 2017:
webinar export control
19 december 2017:
webinar actuele jurisprudentie
7 februari 2018:
expertsessie accijns
13 maart 2018:
webinar actuele jurisprudentie
28 maart 2018:
expertsessie actualiteiten heffingsgrondslagen
19 april 2018:
webinar tariefschorsing
30 mei 2018:
expertsessie customs compliance (auditen)

Kijk alle eerdere webinars terug op ons Youtube kanaal

Copyright © 2017 Customs Knowledge. Zie ook onze Algemene voorwaarden Customs Knowledge BV en disclaimer.