Expertsessies

Customs Knowledge organiseert regelmatig expertsessies. Deze sessies duren een gehele dag (inclusief lunch) en worden meestal georganiseerd in Hotel van der Valk Den Haag-Nootdorp.

In een expertsessie behandelen we een specifiek onderwerp. Daarbij kijken we natuurlijk ook naar de actuele ontwikkelingen met betrekking tot de wetgeving en wordt ook de relevante jurisprudentie besproken.

Deze sessies zijn bedoeld voor deelnemers die minimaal kennis op het niveau van douane-declarant hebben. De diverse onderwerpen worden namelijk niet op basisniveau uitgelegd, maar er wordt van uitgegaan dat deze basiskennis bij de deelnemer aanwezig is. Met recht mogen deze dagen als expertsessie worden aangeduid.

Schrijf u in voor onderstaande expertsessies:

22 november 2017: expertsessie douanestrafrecht
Als deelnemer aan het logistieke proces komt u hopelijk niet vaak met het strafrecht in contact. Echter, het is zeker een belangrijk en relevant onderwerp. In de praktijk zien wij namelijk regelmatig dat het strafrecht en boeterecht door de Douane wordt ingezet. Strafrechtelijke afdoening is al lang geen uitzondering meer. Een onjuiste aangifte kan hier al aanleiding voor zijn.

In deze expertsessie gaan we dieper in op de juridische kaders, zowel in de douane- als in de strafwetgeving.

7 februari 2018: expertsessie accijns
Deze expertsessie bestaat uit twee delen. In de ochtend wordt de basis van de accijnswetgeving toegelicht en komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Juridisch kader (Europese wetgeving, nationale wetgeving en beleid)
  • Wat zijn accijnsproducten
  • Wanneer ontstaat een belastbaar feit
  • Opslag van accijnsproducten in een accijnsgoederenplaats en de bijkomende verplichtingen
  • Vervoer van accijnsproducten en mogelijke vereenvoudigingen
  • Andere spelers, zoals de geregistreerd geadresseerde

In de middag wordt dieper ingegaan op de materie. Aan de hand van de wet en jurisprudentie worden een aantal onderwerpen verder uitgediept.

28 maart 2018: expertsessie actualiteiten heffingsgrondslagen
In deze expertsessie worden de actualiteiten behandeld op het gebied van classificatie, waarde en oorsprong. Er wordt niet zozeer ingegaan op de basis, maar vooral wordt gekeken naar de jurisprudentie en ontwikkelingen van de afgelopen periode. Jurisprudentie van de rechtbank, gerechtshof, Hoge Raad en het Hof van Justitie passeren de revue, evenals ontwikkelingen die blijken uit bijvoorbeeld de vergaderingen van het Comité Douanewetboek of kennis van ‘achter de schermen’. Heeft u al eerder de expertsessie gevolgd, dan is dit ook een ideale aanvulling.

30 mei 2018: expertsessie customs compliance (auditen)
Ieder bedrijf dat douaneprocessen heeft, moet voldoen aan de wetgeving op dit gebied. Met andere woorden: het bedrijf moet “compliant” zijn. Niet alleen de afdeling douane, maar ook andere afdelingen worden hierdoor geraakt (bijvoorbeeld IT, HR en Finance).

 

AGENDA

22 november 2017:
expertsessie douanestrafrecht
7 december 2017:
webinar accijns
11 december 2017:
webinar export control
19 december 2017:
webinar actuele jurisprudentie
7 februari 2018:
expertsessie accijns
13 maart 2018:
webinar actuele jurisprudentie
28 maart 2018:
expertsessie actualiteiten heffingsgrondslagen
19 april 2018:
webinar tariefschorsing
30 mei 2018:
expertsessie customs compliance (auditen)

Kijk alle eerdere webinars terug op ons Youtube kanaal

Copyright © 2017 Customs Knowledge. Zie ook onze Algemene voorwaarden Customs Knowledge BV en disclaimer.