Expertsessies

Customs Knowledge organiseert regelmatig expertsessies. Deze sessies duren een gehele dag (inclusief lunch) en worden meestal georganiseerd in Hotel van der Valk Den Haag-Nootdorp.

In een expertsessie behandelen we een specifiek onderwerp. Daarbij kijken we natuurlijk ook naar de actuele ontwikkelingen met betrekking tot de wetgeving en wordt ook de relevante jurisprudentie besproken.

Deze sessies zijn bedoeld voor deelnemers die minimaal kennis op het niveau van douane-declarant hebben. De diverse onderwerpen worden namelijk niet op basisniveau uitgelegd, maar er wordt van uitgegaan dat deze basiskennis bij de deelnemer aanwezig is. Met recht mogen deze dagen als expertsessie worden aangeduid.

Schrijf u in voor onderstaande expertsessies:

7 februari 2018: expertsessie accijns
Deze expertsessie bestaat uit twee delen. In de ochtend wordt de basis van de accijnswetgeving toegelicht en komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Juridisch kader (Europese wetgeving, nationale wetgeving en beleid)
  • Wat zijn accijnsproducten
  • Wanneer ontstaat een belastbaar feit
  • Opslag van accijnsproducten in een accijnsgoederenplaats en de bijkomende verplichtingen
  • Vervoer van accijnsproducten en mogelijke vereenvoudigingen
  • Andere spelers, zoals de geregistreerd geadresseerde

In de middag wordt dieper ingegaan op de materie. Aan de hand van de wet en jurisprudentie worden een aantal onderwerpen verder uitgediept.

Voor deze sessie ontvangt u 3 (RB) PE punten.

30 mei 2018: expertsessie customs compliance (auditen)
Ieder bedrijf dat douaneprocessen heeft, moet voldoen aan de wetgeving op dit gebied. Met andere woorden: het bedrijf moet “compliant” zijn. Niet alleen de afdeling douane, maar ook andere afdelingen worden hierdoor geraakt (bijvoorbeeld IT, HR en Finance).

Voor deze sessie ontvangt u 6 (RB) PE punten.

AGENDA

7 februari 2018:
expertsessie accijns
13 maart 2018:
webinar actuele jurisprudentie
19 april 2018:
webinar tariefschorsing
30 mei 2018:
expertsessie customs compliance (auditen)
21 juni 2018:
webinar Hoe voorkom ik antidumpingheffing?

Kijk alle eerdere webinars terug op ons Youtube kanaal

Copyright © 2018 Customs Knowledge. Zie ook onze Algemene voorwaarden Customs Knowledge BV en disclaimer.