Publicaties

Tariefschorsingen per 1 juli 2018 en 1 januari 2019

In een vorig artikel hebben we geschreven over antidumpingheffing en de veelal hoge douanerechten die hiermee gepaard gaan. In tegenstelling tot de antidumpingheffing (een non-tarifaire handelsbelemmering) met dus hoge rechten tot gevolg, bestaat ook de mogelijkheid voor aangewezen goederen om te importeren tegen een douanerecht van 0%. Dit kan door gebruik te maken van een zogenaamde tariefschorsing. In dit geval betaalt u geen douanerechten. In dit artikel werpen we een blik op de mogelijke tariefschorsingen vanaf 1 juli 2018 en 1 januari 2019. Lees meer

Herbeoordeling douanevergunningen in de praktijk

Vanaf eind 2017 is de Nederlandse Douane volop bezig om bedrijven te controleren in het kader van de ‘Herbeoordeling Douanevereenvoudigingen’. De herbeoordeling lijkt in eerste instantie slechts een formaliteit waarbij, in het licht van de nieuwe douanewetgeving (DWU), de douanevergunningen opnieuw moeten worden afgegeven door de Douane. In de praktijk blijkt het herbeoordelingsproces toch een stuk lastiger en ook weerbarstiger. Ook heeft de Nederlandse Douane een nieuw kader opgesteld om te kunnen optreden als douanevertegenwoordiger. Lees meer

Wees voorbereid; doe de Brexit Impact Scan

Als onderneming wil u uiteraard graag goed voorbereid zijn op de Brexit. Hoewel nog niet alle details bekend zijn, kunt u al een groot aantal maatregelen nemen. U kunt in kaart brengen wat de gevolgen zijn voor douaneformaliteiten, douanerechten en BTW. Het is ook belangrijk dat u goede afspraken maakt met uw VK-relaties. Wij hebben voor u het 12-stappenplan opgesteld, dat u zelf kunt uitvoeren. Het is ook mogelijk dat wij samen met u de Brexit Impact Scan uitvoeren. Hoewel allerlei aspecten nog onduidelijk zijn, is één ding heel helder. Vele duizenden bedrijven zullen de gevolgen van de Brexit ondervinden en u kunt niet vroeg genoeg beginnen. Lees meer

Classificatie in 2018; wat u al had kunnen weten

Het nieuwe jaar is alweer enkele maanden onderweg en zorgt in douaneland op classificatiegebied traditiegetrouw voor gefronste wenkbrauwen. Standaard wijzigen tweemaal per jaar –  op 1 januari en 1 juli – de goederencodes uit de Gecombineerde Nomenclatuur. Het niet juist doorvoeren van deze wijzigingen in de interne systemen heeft een onjuiste aangifte tot gevolg. Maar ook zijn er andere interessante aanvullingen, wijzigingen en aanpassingen op het gebied van classificatie voor het jaar 2018. In dit artikel werpen we een blik op ITA2, de Gecombineerde Nomenclatuur 2018, mogelijke indelingsverordeningen en een korte vooruitblik op schorsingen ingaande per 1 juli 2018. Lees meer

 

Hof van Justitie legt bom onder waarderulings!

Eind december 2017 heeft het Hof van Justitie in het Hamamatsu-arrest een spreekwoordelijke bom gelegd onder waarderulings die zijn gesloten tussen de Douane en (veelal) multinationals. Het gaat dan om rulings die zijn gebaseerd op een met de Belastingdienst gesloten Advance Pricing Agreement (APA) waar de Douane bij aansluit. Uitgangspunt is dan de transfer price (een vaste verrekenprijs) waar aan het einde van het jaar nog elementen bij worden opgeteld of in mindering gebracht.

Het Hof van Justitie oordeelt dat dergelijke afspraken niet zonder meer mogelijk zijn. Het douanewetboek staat namelijk niet toe, aldus het Hof, dat een waarde wordt gehanteerd die later nog wordt gecorrigeerd. De transactiewaardemethode vereist dat direct duidelijk is wat de waarde van de goederen is.

In Nederland zijn een groot aantal rulings met de Nederlandse Douane gesloten waarbij een soortgelijke aanpak is overeengekomen. In veel van die gevallen stelt de Douane de douanewaarde (fors) omhoog bij als later betalingen plaatsvinden in het kader van transfer-pricing, ongeacht of duidelijk is dat deze daadwerkelijk betrekking hebben op de goederen. Kan dat echter nog steeds na dit arrest?

Omdat het arrest waarschijnlijk grote gevolgen heeft, gaven wij hierover op donderdag 1 februari 2018 een webinar. U kunt het webinar hier terugkijken.

Mendum facile: AEO en douanestrafrecht

Mendum facile, ofwel “een foutje is zo gemaakt”. Zo ook wanneer u werkzaamheden verricht op het gebied van douane en accijnzen. In tegenstelling tot de directe belastingen (zoals de vennootschapsbelasting) waar fouten in de zin van overtredingen veelal worden bestraft met bestuurlijke boetes, worden de meeste overtredingen op het gebied van douane bestraft binnen het strafrecht. U wordt aangemerkt als verdachte en verhoord door een buitengewoon opsporingsambtenaar. Lees meer


AEO-monitoring 2.0

In maart 2017 heeft de Belastingdienst het ‘Handboek Controle van de Belastingdienst’ openbaar gemaakt. Dit document geeft onder meer inzage in de wijze waarop de belastingdienst, dus ook de Douane, haar controleactiviteiten uitvoert. Onderdeel van dit controleproces is de zogenoemde bedrijfsverkenning, een methodiek die ook wordt toegepast bij douanevergunningen zoals de AEO-vergunning. In dit artikel beschrijven wij hoe de monitoringstool van Customs Knowledge aansluit op dit controleproces van de Douane. Lees meer

AEO: de 5e eis

Vanaf 1 mei 2016 is het DWU van toepassing en daarmee ook de “5e eis”. AEO’ers moeten aantoonbaar voldoen aan opleidings- of vakbekwaamheidscriteria. Hoewel nog steeds niet alles duidelijk is – en deze eis dus praktisch nog niet volledig uitvoerbaar lijkt – is één ding wel duidelijk: niets doen is zeker onvoldoende. De medewerkers van de AEO moeten worden geschoold en bijblijven op het gebied van jurisprudentie, ontwikkelingen en risico’s. Lees meer

Verwerpen van de transactiewaardemethode – dat kan niet zomaar!

Wanneer de Douane, bijvoorbeeld naar aanleiding van een controle, van mening is dat in tegenstelling tot hetgeen de aangever heeft aangevoerd, de transactiewaarde van de ingevoerde goederen niet kan dienen om de douanewaarde te bepalen, kan de inspecteur de aangegeven waarde niet zomaar verwerpen. In de wetgeving zijn nadere regels hieromtrent vastgelegd. In deze bijdrage leggen wij uit hoe deze moeten worden geïnterpreteerd.  Lees meer