Advies & consultancy

Internationale handel kan vele problemen met zich meebrengen. Welke documenten moeten worden opgemaakt, welk douanerecht is van toepassing of welke bepalingen gelden ten aanzien van productveiligheid. Het zijn allemaal vragen waarop een specifiek en duidelijk antwoord nodig is.

Een belangrijk aspect bij import is de hoogte van de belastingen bij invoer (bijvoorbeeld douanerechten en omzetbelasting). Voor een juiste kostprijs is het van belang om precies te weten welk bedrag moet worden betaald. De hoogte is afhankelijk van drie componenten; de douanewaarde, de indeling in de Gecombineerde Nomenclatuur (goederencode) en de oorsprong van de goederen.

Het juist vaststellen van deze componenten is niet altijd even eenvoudig. Om hier zekerheid over te krijgen kan Customs Knowledge u adviseren en bijvoorbeeld bijvoorbeeld bindende beschikkingen aanvragen bij de Douane. Ook kan zij afspraken maken met de douane hoe de douanewaarde in complexe situaties moet worden vastgesteld. Daarbij zal duidelijk zijn dat alleen kennis niet voldoende is. Ook een goede relatie met de specialisten bij de Douane is vereist. En één ding is zeker: Customs Knowledge weet de weg!

Voor veel bedrijven blijft het echter niet bij het doen van een juiste douaneaangifte. In bepaalde situaties zijn er diverse mogelijkheden om te voorkomen dat rechten moeten worden betaald. Door gebruik te maken van schorsingsregelingen (bijvoorbeeld douane-entrepot of actieve veredeling), een tariefschorsing aan te vragen of een bijzondere bestemming te kiezen. Bij de aanvraag van zo’n vergunning, het opstellen van een beschrijving van de administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) en het vaststellen van procedures kan Customs Knowledge u bijstaan.

Een andere tak van sport waar Customs Knowledge specialistische kennis in kan bieden is die van het transport en logistieke recht. De specialisten van Customs Knowledge kunnen bogen op jarenlange ervaring in de advocatuur en het internationale bedrijfsleven als het gaat om bijvoorbeeld uw transport-, logistieke of expeditieovereenkomsten of disputen die in deze rechtsgebieden veelvuldig voorkomen. Customs Knowledge heeft voorts ruime kennis en ervaring in het opstellen van bijvoorbeeld algemene voorwaarden, distributie- en agentuurovereenkomsten.

De vorengenoemde onderwerpen zijn slechts enkele uit het brede aanbod van Customs Knowledge op het gebied van advies. Hiernaast staan in ieder geval een groot aantal onderwerpen opgesomd waarover u nadere informatie kunt krijgen.